روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
اعتراض بسيج دانشجويي در پي مرگ يك بانوي كارتن خواب در شيراز
 
به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، جمعي از دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز كه تعدادشان به 40 نفر مي رسيد، پس از انتشار بيانيه خود در اعتراض به فوت «گل بس» در شيراز و با تأكيد بر اتخاذ تصميم اساسي در جهت حل مشكل كارتن خواب هاي شيراز مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز سرما را به جان خريده و شب را به صبح رساندند.
ليلا دودمان نائب رئيس كميسيون حقوق شهروندي شوراي شهر شيراز به همراه محمدرضا محمدحسن پور معاون خدمات شهري شهرداري شيراز در بين دانشجويان حاضر شدند.
منبع خبر:
روزنامه کيهان
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷