روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
امضاي تفاهم نامه همكاري هاي 2 دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه شيراز
 
در نشست مشترك هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز، تفاهم نامه همكاري هاي مشترك بين دو دانشگاه امضا شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اعلام اين خبر، گفت: تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز، با هدف استفاده از ظرفيت ها، توانمندي ها و امكانات دو دانشگاه به امضا رسيد. دكتر «سيد منصور كشفي» با بيان اهميت ويژه موضوع اقتصاد مقاومتي و اقتصاد سلامت در جامعه امروز، امضاي اين تفاهم نامه را تلاشي مشترك در راستاي توجه به اين امر دانست و افزود: با توجه به وضعيت تحريم هاي كنوني، بايد زمينه اي فراهم شود تا با هم افزايي و بهره مندي از امكانات يكديگر، به سوي ارتقاي سطح ارايه خدمات به مردم جامعه، گام هاي توانمندي برداشته شود. او با اشاره به تنظيم و امضاي مفاد تفاهم نامه پس از تبادل نظر مسئولان دو مركز آموزش عالي، گفت: اين تفاهم نامه بر محور تبادل ظرفيت هاي آموزشي، علمي، پژوهشي، منابع انساني، خدماتي و پشتيباني، فناوري اطلاعات و ارتباطات، روابط بين الملل، دانشجويي و فرهنگي تنظيم شده است. قائم مقام دانشگاه، ادامه داد: امروزه دو دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز، نيازمند پژوهش هاي كاربردي هستند كه در اين راستا، لازم است زيرساخت هاي همكاري با شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد، توسعه يابد. دكتر كشفي افزود: پيش از اين نشست مشترك نيز نشست هاي مقدماتي با قائم مقام دانشگاه شيراز برگزار و درخصوص توسعه همكاري ها در قالب تفاهم نامه گفت وگو شده بود. او اضافه كرد: همچنين پس از امضا شدن اين تفاهم نامه مقرر شد به صورت فصلي، نشست هايي بين دو دانشگاه برگزار و ضمن ارزيابي مفاد تفاهم نامه، گزارشي از اجرايي شدن آن از دو دانشگاه تهيه و ارايه شود و نيز مقرر شد دبيرخانه اي متشكل از قائم مقام هاي دو دانشگاه و نمايندگان حوزه رياست هر دو دانشگاه، براي پيگيري مصوبات تشكيل شود. اين مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشكي شيراز اين اقدام را تلاشي در مسير تحقق امر خدمت به مردم استان و كشور برشمرد و يادآور شد: امضاي تفاهم نامه بين دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز، باعث ارتباط بهتر و نزديك تر دو دانشگاه مي شود و با توجه محدوديت منابع و امكانات، بايد با تلاش مضاعف، از ظرفيت ها و امكانات به نحو بهينه استفاده كنيم.
 
تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۷