روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
در حمايت از افراد بي سرپناه؛ دانشجويان شيراز شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند
 
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
در حمايت از افراد بي سرپناه؛ دانشجويان شيراز شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند

كبنا ؛دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز در حمايت از افراد بي سرپناه و كارتن خواب ها شب گذشته را در خيابان و در مقابل شوراي شهر شيراز در سرماي هوا به صبح رساندند.
اين دانشجويان كه در ايام امتحانات خود هستند، كتاب هاي درسي خورد را هم در خيابان مطالعه كردند و با اين حركت تلاش كردند صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان شوراي شهر و مسئولان شيراز برسانند.
دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز همچنين با ارسال نامه و در دست داشتن دست نوشته هايي از اعضاي شوراي شهر خواستند تا سريعا فكري براي اسكان كارتن خوابها در سرماي زمستان كنند.
لازم به ذكر است اعتراض دانشجويان بسيجي از زماني آغاز شده كه يك خانم 50 ساله بي سرپناه هفته گذشته در يكي از بافت هاي تاريخي شيراز جان خود را از دست داد.
دانشجويان بسيجي شيراز شب گذشته را در خيابان به صبح رساندند
منبع خبر:
کبنا نیوز
 
تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۷