روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
بسيج دانشگاه آزاد شيراز وضعيت كارتن خواب ها را پيگيري مي كند
 
بسيج دانشگاه آزاد شيراز وضعيت كارتن خواب ها را پيگيري مي كند
شورابي: بسيج دانشگاه آزاد شيراز وضعيت كارتن خواب ها را پيگيري مي كند مسئول شوراي هماهنگي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي آزاد اسلامي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد شيراز پيگير اوضاع كارتن خواب ها است. به گزارش خبرنگار حوزه تشكل هاي دانشجويي گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، وحيد شورابي در صفحه شخصي اينستاگرام خود ضمن تقدير از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز جهت پيگيري وضعيت كارتن خواب ها نوشت: «امشب هم جلسه بسيج دانشگاه آزاد شيراز با رئيس اداره پيشگيري ها و آسيب هاي اجتماعي شهرداري شيراز به منظور رسيدگي به اوضاع كارتن خواب ها برگزار خواهد شد».

در ادامه اين پيام آمده است: «بعد از آن مديركل اجتماعي استانداري فارس را به سطج شهر خواهند برد تا ناظر بر انتقال كارتن خواب ها به گرمخانه توسط شهرداري باشد».

منبع خبر:
آنا
 
تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۷