روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
خون تازه در رگ هاي عدالت خواهان اصيل با الگوگيري از تجربه موفق دهه هشتاد/ تكرار يك اقدام موفق آتش به اختيار براي رسيدگي به كارتن خواب ها/ استانداري شيراز از دانشجويان بسيجي مهلت چهار روزه گرفت
 
از يك طرف دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز براي رسيدگي به مساله كارتن خواب ها، خيابان خواب شدند و از طرفي اقدامات انقلابي رئيس دادگستري شهركرد كه با حمايت هاي مردم همراه بود و باعث شد مفسدان اقتصادي قصد جان اين مسئول انقلابي را بكنند. خبرهايي كه ظاهر تلخي اما باطن شيريني دارد.
گروه اجتماعي-رجانيوز: خبر تكان دهنده فوت يك زن كارتن خواب در شيراز نتوانست مانع از بروز احساسات و اقدام انقلابي دانشجويان شود و آنها را در هم صدايي با افراد بي خانمان به خيابان ها كشاند.

در گوشه و كنار كشور خبرهاي ريز و درشتي از اقدامات انقلابي و عدالت خواهانه مردم و برخي مسئولين به گوش مي رسد كه نويد بلند شدن علم بر زمين مانده عدالت خواهي را مي دهد. عدالت خواهي اصيلي كه به جاي نق زدن و جلوه فروشي فردي نه دست به سياه نمايي و تكميل پازل دشمن مي زند و نه مسئوليت را با صرف نوشتن چند بيانيه از سر خود باز ميكند. از يك طرف دانشجويان بسيجي دانشگاه شيراز براي رسيدگي به مساله كارتن خواب ها، خيابان خواب شدند و از طرفي اقدامات انقلابي رئيس دادگستري شهركرد كه با حمايت هاي مردم همراه بود و باعث شد مفسدان اقتصادي قصد جان اين مسئول انقلابي را بكنند. خبرهايي كه ظاهر تلخي اما باطن شيريني دارد.

به گزارش رجانيوز: دانشجويان برخي دانشگاه هاي شيراز با شنيدن خبر فوت يك كارتن خواب 50ساله در شهرشان دست به اقدام زدند و سه شنبه شب را در خيابان و مقابل ساختمان شوراي شهر به صبح رساندند.احسان زيارتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز در اين باره به فرهيختگان مي گويد: «هفته گذشته خبر فوت يك بانوي كارتن خواب به نام «گلبس» در شيراز، بسياري را اندوهگين كرد. پس از انتشار اين خبر برخي از فعالان دانشجويي نيز اعتراض خود را نسبت به نبود گرمخانه در شيراز و بي توجهي به وضعيت معتادان و كارتن خواب ها اعلام كردند، اما چون اين اعتراض چندان مورد توجه مسئولان قرار نگرفت، تصميم گرفتيم اقدام اجرايي تري انجام دهيم تا مسئولان متوجه عمق اين فاجعه شوند.»

زيارتي ادامه مي دهد: «از عصر سه شنبه طبق هماهنگي قبلي كه با تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف انجام داديم، دانشجويان تجمع اعتراضي مقابل ساختمان شوراي شهر شيراز را آغاز كردند كه در آن زمان نسبت به عدم سازماندهي كارتن خواب ها شعار داديم، اما پس از عدم پاسخگويي مسئولان بنا شد تا زماني كه تصميم اساسي جهت حل مشكل كارتن خواب هاي شيراز اتخاذ نشود، مقابل ساختمان شوراي شهر در سرما بمانيم و آنجا را ترك نكنيم.»

اين فعال دانشجويي در پاسخ به اينكه تاكنون مسئولان در جمع شما حاضر شده اند يا خير؟ عنوان كرد: «با تجمع اعتراضي بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز مقابل شوراي شهر، يكي از اعضاي شورا بين دانشجويان حضور پيدا كرد و قرار شد جلسه اي فوري با معاونان و مسئولان ارشد شهر تشكيل شود، اما اگر به نتيجه فوري نرسد، باز اين تجمع ادامه خواهد داشت.»وي با اشاره به اينكه تعداد كارتن خواب ها در سال هاي اخير افزايش پيدا كرده است و مسئولان بايد فكري به حال آن مي كردند، گفت: «طبق قانون يكي از مهم ترين وظايف شوراي هر شهر، به عنوان مركز تصميم گيري در آن شهر، بررسي و شناخت كمبودها، نياز ها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهاد هاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي ربط است. اما امسال در شرايطي وارد فصل سرد زمستان شده ايم كه نه تنها مشكلات گذشته رفع نشده، بلكه به تعداد كارتن خواب ها نيز افزوده شده است.»

سجاد جباري، عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان فارس در خصوص نتايج پيگيري هاي دانشجويان بسيجي شيراز گفت: ظهر امروز جلسه اي در معاونت سياسي استانداري با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد كه در آنجا مطالبات و اعتراضات خود را ابلاغ كرديم و خروجي اين جلسه نيز يكسري مصوباتي بود. وي گفت: بنا شد كه دو گرمخانه شهرداري كه از قبل فعال بوده است، به صورت ويژه تر و فشرده تر پيگير اين قضيه باشد و سه دستگاه ماشين براي جمع آوري كارتن خواب ها در سطح و انتقال آن ها به گرمخانه ها اختصاص يابد.جباري ادامه داد: سازمان بهزيستي نيز 5 شلتر براي مردان و يك شلتر براي زنان دارد كه بنا شد با همكاري شهرداري دو شلتر ديگر اضافه شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر قول دو شلتر ديگر داد كه در ميان مدت به مجموعه بهزيستي اضافه كنند. وي با بيان اينكه خروجي جلسه مذكور يكسري اقدامات كوتاه مدت است، گفت: قرار شد تا روز يكشنبه، 23 دي ماه تن خواهي از شورا به بهزيستي براي اداره شلترها داده شود همچنين بنا شده است كه اين جلسات براي اقدامات ميان مدت و بلندمدت نظير هدايت و ساماندهي اين افراد و ترك اعتياد آن ها و غيره به صورت مكرر ادامه پيدا كند.عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان فارس گفت: بنا شده است كه اعضاي بسيج دانشجويي در اين جلسات حضور داشته و در بحث جمع آوري كارتن خواب ها و هدايت آنان همكاري داشته باشند. جباري اظهار كرد: توافقي با مسئول سازمان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي شهرداري شيراز كرديم و بنا شده است كه اين اقدامات از امشب آغاز شوند و بسيج دانشجويي هم به عنوان ناظر و هم نيروي همكار حضور داشته باشد.

وي با بيان اينكه در جلسه مذكور قول داده شده تا روز يكشنبه اقدامات كوتاه مدت انجام شده و به نتايج مطلوبي برسد، گفت: ما تا حل مشكل كارتن خواب ها پيگير هستيم اما به احترام جلسه اي كه امروز تشكيل شده است و عزمي براي رفع مشكلات كارتن خواب ها در ميان مسئولان ايجاد شده است، موقتاً تا روز يكشنبه، 24 دي ماه كارتن خوابي دانشجويان را متوقف مي كنيم و به جاي آن پيگيري و همكاري با شهرداري براي گشت و جمع آوري كارتن خواب ها انجام مي دهيم.

جباري اضافه كرد: همچنين بنا شده است كه شهرداري مركز 137 را براي اطلاع از مكان كارتن خواب ها در سطح شهر فعال كند تا هر كسي از آن ها اطلاع دارد به شهرداري اطلاع داده و نسبت به جمع آوري و انتقال آن ها اقدام شود.

اگر اقدام مناسبي صورت نگيرد، باز هم كارتن خوابي را ادامه مي دهيم
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان فارس تأكيد كرد: اگر اقدامات مناسب از سوي شوراي شهر و بهزيستي صورت نگيرد مجدداً از روز يكشنبه دانشجويان كارتن خوابي را ادامه مي دهند البته اميدواريم كه اقدامات مناسبي انجام شود تا دانشجويان مجبور به اين كار نشوند.

اين اولين باري نبود كه دانشجويان در خيابان كارتن خوابي را تجربه مي كردند.

وي با تأكيد بر اينكه بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز به صورت قاطع بر سر اين موضع ايستاده است و تا زماني كه اقدامي نشود، كوتاه نخواهد آمد، گفت: كارتن خواب ها هم انسان هستند و نبايد آن ها را ناديده بگيريم. اين اقدام دانشجويان در حالي صورت گرفته كه اكنون در ايام امتحانات خود هستند اما حاضر نشدند عدالت خواهي خود را در اين خصوص تعطيل كنند.اين اتفاق نويد دميدن شدن روح تازه اي در جنبش دانشجويان و گفتمان سازي عدالت خواهي در در جامعه توسط نيروهاي مومن و متعهد به انقلاب را مي دهد. مطالبه گري خيرخواهانه دانشجويان شيراز را مي توان در طول عدالت خواهي دانشجويان دهه هشتاد و اعتراض آنها به عدم رسيدگي به كارتن خواب هاي تهران ديد كه تجربه موفق و شيريني در تاريخ جنبش دانشجويي ثبت كرده است. گزارش كامل اين رخداد مهم در سال 83 را مي توانيد (اينجا) بخوانيد.

ماجرا از اين قرار بود كه گفته مي شد در طي 23 روز در نقاط مختلف تهران 47 كارتن خواب كه اغلب آنها مجهول الهويه بوده اند، جان خود را از دست داده اند.

در چنين شرايطي كم كم خروشي دانشجويي در شهر شكل گرفت. دانشجويان عدالتخواه كه پيش از اين مراتب اعتراض خود را از طريق نامه هايي به دستگاه هاي مربوطه اعلام كرده بودند، اين بار تصميم گرفتند هر شب جلوي يكي از نهادهاي مسئول تحصن كنند و در همان هواي سرد به شيوه كارتن خواب ها در خيابان بخوابند. آنها اگر چه اعلام كردند قصد تخريب هيچ دستگاهي را ندارند، اما همان آغاز از اين حركت تفسيرهاي سياسي شد و هر دستگاهي آن را به عنوان يك حركت سياسي عليه خود تفسير مي كرد.

پيگيري هاي دلسوزانه و خالصانه دانشجويان نتيجه داد و يك يك مسئولان را پاي ميز پاسخگويي و رسيدگي به اين موضوع كرد. نهايتا نيز اين جنبش به مسجد هدايت رسيد. دانشجويان اين مسجد را با عنوان مجلس ختم، هماهنگ كرده بودند. اين برنامه در واقع مجلس ختم كارتن خواب هايي بود كه در اين چند ماه فوت كردند. حسن رحيم پور ازغدي و سعيد قاسمي در اين برنامه سخنراني كردند و مسئولين مختلف نيز گزارشي از روند پيگيري هاي خود به دانشجويان ارائه دادند.

رحيم پور با اشاره به خيابان خوابي دانشجويان عضو جنبش عدالتخواه دانشجويي مقابل ساختمان دستگاههاي عضو ستاد ساماندهي بي خانمان هاي استان تهران گفت: به شما دانشجويان به خاطر وجدان بيدارتان تبريك مي گويم و از شما قدرداني مي كنم كه با پنج شب خوابيدن در خيابان نشان داديد كه انسان مسؤول چگونه انساني است.

وي افزود: هيچ توجيهي براي وجود كارتن خواب ها در جامعه اسلامي وجود ندارد و اقدام شما دانشجويان حتي نوعي اعتراض به مردمي بود كه به ديدن خيابان خواب ها عادت كرده بودند.
اين حركت دانشجويان بعدها كه آنان خدمت مقام معظم رهبري رسيدند، مورد تاييد و تقدير ايشان نيز قرار گرفت.
اين سال ها، سال هايي است كه رنگ و بوي عدالتخواهي فضاي دانشجويي را از خود متأثر كرد و كم كم مطالباتي انقلابي در كشور حاكم شد. در اين ماجرا نهادهاي مسئول هر كدام به نوبه خود وارد عمل شدند و با پيگيري دانشجويان بر روند تلاش هاي خود سرعت بخشيدند. حركت دانشجويان حركتي بود غيرسياسي كه اجازه ي سوء استفاده را نيز نه به داخلي ها مي داد نه خارجي ها. حركتي مبتني بر مسائل واقعي جامعه كه كم كم گفتمان عدالتخواهي را به گفتمان غالب در كشور تبديل كرد. اگر چنين حركت هايي نبود شايد سوم تير هيچ گاه به وقوع نمي پيوست. حالا خبرهاي اخير از اين اقدام دانشجويان بسيجي شيراز و پيگيري مشكلات مردم خوزستان و دعوت از مسعود شجاعي، بازيكن تيم ملي فوتبال توسط بسيج براي كار جهادي پس از پست اينستاگرامي معروفش تا برپايي ميزگرد دانشجويان در خرابه هاي ده ونك و بين كارگران هپكو هفت تپه نشان مي دهد حركت هاي اصيل در حال قدرت گرفتن هستند كه مي توانند منجر به رفع مشكلات مردم و معرفي درست گفتمان انقلاب شوند.
منبع خبر:
رجانيوز
 
تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۷