روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
فعاليت 24 مركز فراهم آوري و 30 مركز شناسايي عضو
 
فعاليت 24 مركز فراهم آوري و 30 مركز شناسايي عضوبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت؛ دكتر مهدي شادنوش در كارگاه آموزشي كشوري هماهنگ كنندگان واحدهاي فراهم آوري و شناسايي اعضاي بدن، افزود: فعاليت در بخش پيوند اعضا مقدس و متعالي است و لازمه آن داشتن احساس مسؤوليت همراه با عشق و انگيزه است.
وي با بيان اينكه فعاليت مراكز پيوند اعضا براساس جمعيت يك مركز و ميزان زيرساخت ها، بايد از روند منطقي برخوردار شوند، ادامه داد: وجود افراد فعال به عنوان هماهنگ كنندگان فراهم آوري پيوند در كنار حمايت مسؤولان دانشگاه ها، موجب مي شود كه در اين حوزه اقدامات بزرگ و مهمي به انجام رسد.
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت درخصوص مراكز فعال پيوند اعضا در كشور و در بخش هاي مختلف، گفت: در مراكز پيوند عضو، پيوند كليه بيشترين آمار و پيوند روده كمترين آمار را به خود اختصاص داده است.
دكتر شادنوش با بيان اينكه اكنون 24 مركز فراهم آوري و 30 مركز شناسايي در كل كشور فعاليت مي كنند، عنوان كرد: تاكنون بيش از 54 هزار پيوند كليه انجام شده كه 60 درصد اين پيوندها از مرگ مغزي و 40 درصد از افراد زنده صورت گرفته است. خوشبختانه پيوند از مرگ مغزي در حال افزايش است و اميدواريم اين روند با شدت بيشتري ادامه يابد.
وي بيان كرد: بيش از 6 هزار پيوند كبد در كشور انجام شده است. در اين خصوص دكتر ملك حسيني از مركز شيراز، با 700 پيوند كبد در سال، رتبه اول را در جهان كسب كرده است. رتبه بعدي مربوط به بيمارستاني در كاليفرنياي آمريكا با 400 پيوند كبد در يك مركز بوده و اين موضوع افتخاري براي دانشگاه شيراز محسوب مي شود و در نشست منطقه اي نيز مورد تجليل قرار گرفته اند. همچنين در مركز لبافي نژاد نيز به همت دكتر سيم فروش بيش از 5 هزار پيوند انجام شده است.
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت گفت: در سال 96 ميزان PMP (نسبت اهداكنندگان مرگ مغزي به جمعيت) برابر 11 و 6 دهم بوده است، گرچه اين ميزان از آغاز فعاليت تاكنون از رشد 600 برابري برخوردار بوده، اما نقطه مطلوبي نيست. باتوجه به جمعيت 80 ميليوني كشور عدد PMP 40 مدنظر است. البته رسيدن به عدد 30 هم در اين شاخص مناسب است.
وي با بيان اينكه در نيمه دوم امسال آمارها بسيار اميدواركننده تر بوده است و اگر اين روند ادامه يابد در سال بعد شاهد دستيابي به شاخص مطلوب تري در زمينه افزايش عدد PMP خواهيم بود، گفت: در مجموع 25 هزار نفر در ليست انتظار پيوند عضو قرار دارند و سالانه 16 هزار حادثه در كشور اتفاق مي افتد كه با توجه به برآوردها نيمي از اين موارد دچار مرگ مغزي مي شوند و 2500 تا 4 هزار مورد امكان اهداي عضو دارند. ضمن اينكه هر فرد يك تا هشت عضو را مي توانند اهدا كنند.
دكتر شادنوش گفت: تعداد اهداكنندگان مرگ مغزي در سال 96 كمتر از هزار نفر بوده است، درحالي كه 2 هزار و 500 نفر تا 4 هزار نفر امكان اهدا عضو داشتند و تنها 926 مورد اهدا صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه آمار پيوند كبد، قلب، ريه، پانكراس و روده رو به افزايش است و اميدواريم اين آمار روند ثابت، منطقي و مناسبي پيدا كند، تصريح كرد: بالاترين ميزان فعاليت دانشگاه ها در بخش پيوند و در چهار گروه پيوند قلب، كبد، كليه از مرگ مغزي و كليه زنده مربوط به دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بعد از آن به ترتيب دانشگاه هاي شهيد بهشتي، تهران، ايران، مشهد و اصفهان است.
دكتر شادنوش گفت: اهداكنندگان بالفعل مرگ مغزي در 6 ماهه اول سال 1397 در تهران بالاترين تعداد و استان هاي مشهد، فارس، اصفهان و يزد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت در پايان بيان كرد: در گام هاي بعدي تلاش مي كنيم واحدهاي فعال را شناسايي كرده و حمايت بهتري كنيم تا از خدمات آنها در كشور بيش از پيش بهره مند شويم.
 
تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۷