روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
فعاليت 24 مركز فراهم آوري و 30 مركز شناسايي عضو در كل كشور
 
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت، گفت: تعداد اهداكنندگان مرگ مغزي در سال 96 كمتر از هزار نفر بوده است. درحالي كه 2500 نفر تا 4000 نفر، امكان اهداي عضو داشتند و تنها 926 مورد، اهدا صورت گرفته است.


به گزارش گروه جامعه خبرگزاري ميزان، مهدي شادنوش در كارگاه آموزشي كشوري هماهنگ كنندگان واحد هاي فراهم آوري و شناسايي اعضاي بدن، اظهار داشت: فعاليت در حوزه پيوند اعضا مقدس و متعالي است و لازمه آن داشتن احساس مسئوليت همراه با عشق و انگيزه است.

وي با بيان اينكه فعاليت مراكز پيوند اعضا براساس جمعيت يك مركز و ميزان زيرساخت ها، بايد از روند منطقي برخوردار شوند، تصريح كرد: وجود افراد فعال به عنوان هماهنگ كنندگان فراهم آوري پيوند در كنار حمايت مسئولين دانشگاه ها، موجب مي شود كه در اين حوزه اقدامات بزرگ و مهمي به انجام رسد.

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت درخصوص مراكز فعال پيوند اعضا در كشور و در حوزه هاي مختلف، خاطرنشان كرد: در مراكز پيوند عضو، پيوند كليه بيشترين آمار و پيوند روده كمترين آمار را به خود اختصاص داده است.

شادنوش با بيان اينكه در حال حاضر 24 مركز فراهم آوري و 30 مركز شناسايي در كل كشور فعاليت مي كنند، عنوان كرد: تاكنون بيش از 54 هزار پيوند كليه انجام شده كه 60 درصد اين پيوند ها از مرگ مغزي و 40 درصد از افراد زنده صورت گرفته است. خوشبختانه پيوند از مرگ مغزي در حال افزايش است و اميدواريم اين روند با شدت بيشتري ادامه يابد.

وي بيان كرد: بيش از 6 هزار پيوند كبد در كشور انجام شده است. در اين خصوص دكتر ملك حسيني از مركز شيراز، با 700 پيوند كبد در سال، رتبه اول را در جهان كسب كرده است. رتبه بعدي مربوط به بيمارستاني در كاليفرنياي آمريكا با 400 پيوند كبد در يك مركز بوده و اين موضوع افتخاري براي دانشگاه شيراز محسوب مي شود و در نشست منطقه اي نيز مورد تجليل قرار گرفته اند. همچنين در مركز لبافي نژاد نيز به همت دكتر سيم فروش بيش از 5 هزار پيوند انجام شده است.

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت يادآور شد: در سال 96 ميزان PMP (نسبت اهداكنندگان مرگ مغزي به جمعيت) برابر 11.6 بوده است، گرچه اين ميزان از آغاز فعاليت تاكنون از رشد 600 برابري برخوردار بوده، اما نقطه مطلوبي نيست. با توجه به جمعيت 80 ميليوني كشور عدد PMP 40 مدنظر است. البته رسيدن به عدد 30 هم در اين شاخص مي تواند مناسب باشد.

وي با بيان اينكه در نيمه دوم سال جاري آمار ها بسيار اميدواركننده تر بوده و اگر اين روند ادامه يابد در سال بعد شاهد دستيابي به شاخص مطلوب تري در زمينه افزايش عدد PMP خواهيم بود، گفت: در مجموع 25 هزار نفر در ليست انتظار پيوند عضو قرار دارند و سالانه 16 هزار حادثه در كشور اتفاق مي افتد كه با توجه به برآورد ها نيمي از اين موارد دچار مرگ مغزي مي شوند و 2500 تا 4 هزار مورد امكان اهداي عضو دارند. ضمن اينكه هر فرد يك تا هشت عضو را مي توانند اهدا كنند.

شادنوش گفت: تعداد اهداكنندگان مرگ مغزي در سال 96 كمتر از هزار نفر بوده است. درحالي كه 2500 نفر تا 4000 نفر امكان اهدا عضو داشتند و تنها 926 مورد اهدا صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه آمار پيوند كبد، قلب، ريه، پانكراس و روده رو به افزايش است و اميدواريم اين آمار روند ثابت، منطقي و مناسبي پيدا كند، تصريح كرد: بالاترين ميزان فعاليت دانشگاه ها در حوزه پيوند و در چهار آيتم پيوند قلب، كبد، كليه از مرگ مغزي و كليه زنده مربوط به دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بعد از آن به ترتيب دانشگاه هاي شهيد بهشتي، تهران، ايران، مشهد و اصفهان است.

شادنوش گفت: اهداكنندگان بالفعل مرگ مغزي در شش ماهه اول سال 1397 در تهران بالاترين تعداد و استان هاي مشهد، فارس، اصفهان و يزد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت در پايان بيان كرد: در گام هاي بعدي تلاش مي كنيم واحد هاي فعال را شناسايي كرده و حمايت بهتري انجام دهيم تا از خدمات آن ها در كشور بيش از پيش بهره مند شويم.

انتهاي پيام/
منبع خبر:
میزان
 
تاریخ: ۲۱/۱۰/۱۳۹۷