روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
دانشگاه شيراز هيچ دخالتي در تجمع دانشجويان ندارد
 
رئيس دانشگاه شيراز گفت: ما اخباري درخصوص تجمع دانشجويان شنيده ايم، اما اين دانشگاه هيچ دخالت و ماموريتي در اين خصوص ندارد.
دانشگاه شيراز هيچ دخالتي در تجمع دانشجويان ندارد

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شيراز، چند روز قبل تعدادي از دانشجويان دانشگاه شيراز در واكنش به اقدام شهرداري شهر صدرا و اخراج تعدادي از پاكبانان اين شهر همزمان با برگزاري نماز جمعه دست به اعتراض زدند.

نادگران رئيس دانشگاه شيراز اظهار كرد: درخصوص موضوعي كه در شهر صدرا اتفاق افتاد و تعدادي از دانشجويان اقدام به تجمع كردند ما هم شنيده ايم و تعدادي از آن ها، دانشجويان دانشگاه شيراز بوده اند و خواسته به حقي را از شهرداري صدرا درخواست كرده اند و ما هم در حد اخبار دانشگاه شنيده ايم و دانشگاه در اين خصوص هيچ دخالتي و هيچ ماموريتي ندارد.

در حال تكميل...
 
تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۷