روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
15 استاد نظريه پرداز در حوزه علوم انساني تقدير شدند
 
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سومين كنگره نظريه پردازي، نقد و مناظره صبح امروز با حضور سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمد مهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد، حجت الاسلام خسروپناه معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد، آيت الله علي اكبر رشاد رئيس هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه ...


به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سومين كنگره نظريه پردازي، نقد و مناظره صبح امروز با حضور سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمد مهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد، حجت الاسلام خسروپناه معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد، آيت الله علي اكبر رشاد رئيس هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و برخي از نظريه پرداز و اساتيد حوزه علوم انساني در دانشگاه آزاد تهران مركز برگزار شد.

در اين همايش ضمن بررسي چالش ها و راهكار هاي حمايت از كرسي هاي آزاد انديشي در حوزه علوم انساني از 15 استاد صاحب نظر در سه عرصه فوق تجليل و قدرداني شد.

بر اين اساس «محمد رضا پورجعفري» از دانشگاه تربيت مدرس، «عبدالحميد نقره كار» از دانشگاه علم و صنعت، «اصغر افتخاري» از دانشگاه امام صادق، «حجت السلام محمد علي رضايي اصفهاني» از دانشگاه جامعه المصطفي، «حجت السلام نجف لك زايي» از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به دليل نظريه پردازي و «محمد باقر سعيدي روشن» از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «محمد حسن طالبي» از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «عبدالحميد واسطي» از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، «فتح الله نجار زادگان» از پرديس فارابي دانشگاه تهران، «عباس ظهيري» از انجمن اصول فقه و حوزه، «آيت الله ابوالقاسم عليدوست» از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به دليل نوآوري و «مهدي عبدالهي» از مؤسسه حكمت و فلسفه، «سعيد رحيميان» از دانشگاه شيراز، «احمد جامي ده آبادي» از پرديس فارابي دانشگاه تهران و «خالد غفوري» از پژوهشگاه علوم و فرهنگي به دليل سه نقد در سه حوزه علوم انساني هنر و معارف ديني مورد تجليل و قدرداني قرار گرفتند.

ايجاد هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي نقد و مناظره بهمن ماه 1372 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و اين هيئت فعاليت خود را هدف حمايت از گسترش كمي و كيفي برگزاري كرسي ها در حوزه علوم انساني وهنر و معارف و بحث آزاد انديشي در راستايي تشكيل جنبش ملي نقد و نظريه پردازي در ايران راه اندازي شد.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۷