روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
كرسي هاي نظريه پردازي بايد در چله دوم انقلاب محور حكمراني كشور باشند
 
كرسي هاي نظريه پردازي بايد در چله دوم انقلاب محور حكمراني كشور باشند
سومين كنگره «كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در چهل سالگي انقلاب اسلامي» روز گذشته در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزار شد. اين برنامه با حضور علي اكبر رشاد رئيس هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، سيدسعيدرضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدمهدي طهرانچي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، عبدالحسين خسروپناه معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي و جمعي از نظريه پردازان و اساتيد حوزه علوم انساني، معارف ديني و هنر در سالن غدير دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برگزار شد. در اين نشست علاوه بر بررسي چالش ها و راهكارهاي حمايت از گسترش كرسي ها در حوزه علوم انساني، معارف ديني و هنر و آشنايي با فعاليت هاي هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، از 15 استاد صاحب نظر موفق تجليل به عمل آمد.

قرائت چكيده نظريه ها، نوآوري ها و نقدهاي اساتيد موفق، رونمايي از سامانه كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي از ديگر برنامه هاي سومين كنگره «كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در چهل سالگي انقلاب اسلامي» بود.

هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره بهمن ماه سال 1372 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و فعاليت خود را با هدف حمايت از گسترش كمي و كيفي برگزاري كرسي ها در حوزه علوم انساني، معارف ديني و هنر و بسط آزادانديشي در راستاي شكل گيري جنبش ملي نقد و نظريه پردازي در ايران آغاز كرد.

در سومين كنگره «كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در چهل سالگي انقلاب اسلامي» از 15 استاد صاحب نظر در حوزه هاي علوم انساني، معارف ديني و هنر تجليل و تقدير شد.

اساتيد تقديرشده در بخش نظريه پردازي:

محمدرضا پورجعفر (دانشگاه تربيت مدرس)
عبدالحميد نقره كار (دانشگاه علم و صنعت)
اصغر افتخاري (دانشگاه امام صادق(ع) )
محمدعلي رضايي اصفهاني (جامعه المصطفي العالميه)
نجف لكزايي (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
اساتيد تقديرشده در بخش نوآوري:
محمدباقر سعيدي روشن (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
محمدحسين طالبي (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
عبدالحميد واسطي (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)
فتح الله نجارزادگان (پرديس فارابي دانشگاه تهران)
عباس ظهيري (انجمن اصول فقه و حوزه)
ابوالقاسم عليدوست (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)

اساتيد تقديرشده در بخش نقد:

مهدي عبداللهي (موسسه حكمت و فلسفه)
سعيد رحيميان (دانشگاه شيراز)
احمد حاجي ده آبادي (پرديس فارابي
دانشگاه تهران)
خالد غفوري (جامعه المصطفي العالميه) - با دو اثر برگزيده

در بخش ديگري از كنگره «كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در چهل سالگي انقلاب اسلامي» از سامانه كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي نيز رونمايي شد.

دكتر محمدمهدي طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در سومين كنگره «كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در چهل سالگي انقلاب اسلامي» گفت: «چله دوم انقلاب اسلامي آغاز شده و در بيانيه اي كه مقام معظم رهبري تحت نام «گام دوم انقلاب» مطرح كردند، علم و فناوري به عنوان اولين گام هفت ركن چله اي جديد در نظر گرفته شده است.»

او افزود: «اين موضوع كه چرا علم و فناوري به عنوان پايه اول در بيانيه مقام معظم رهبري مطرح شده، حائز اهميت است. مقام معظم رهبري همواره حديث شريفه «العلم سلطان من وجده صال و من لم يجده صيل عليه» را مطرح مي كنند. تصور مي شود در اين حديث منظور از «علم»، علم موشك، علم دفاع و علم سخت است، اما در ماهيت اين كلام، اين موضوع نهفته كه «علم به ما هو علم» براي حكومت داري و حكمراني يك امر مقدم است.»

دكتر طهرانچي با بيان اينكه ما نظريه را در داخل محتواي علم مي بينيم، عنوان كرد: «اين علم، علمي است كه مي خواهد استقلال نظام را حفظ كند. در اين راستا قصد دارم در اين كنگره به اين موضوع بپردازم كه نظريه پردازي براي حكمراني در نظام جمهوري اسلامي ايران يك «بايد» است و اگر اين «بايد» را بپذيريم، در حمايت از آن دچار شك و شبهه نخواهيم شد.»

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه مسيري كه امروز جامعه مي پيمايد، به سمت آينده است، افزود: «حاكميت، وظيفه راهبري جامعه به سمت حيات طيبه را برعهده دارد، چراكه مي خواهد هم امروز را به احسن الوجه هدايت كند و هم آينده اي نيكو براي ما رقم بزند، اما در اداره امور كشور به سه دسته از علوم نياز داريم؛ علوم چگونگي اداره كشور، علوم چرايي حكمراني و علوم چيستي حكمراني.»

او ادامه داد: «اگر چيستي، چرايي و چگونگي با يكديگر پيوسته نباشد، محققان در دانشگاه و حوزه نظريه مي دهند، اما نهادهاي كشور به اين نظريه ها توجه نكرده و كار خود را انجام مي دهند.»

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه عالمان در عرصه دانشگاه و علم، عمدتا علم چگونگي را مورد مداقه قرار مي دهند، گفت: «بررسي اينكه چگونه سياستگذاري و برنامه ريزي انجام شود، چگونه نظام ها تنظيم شده و قالب ها شكل داده شود تا به قانون برسيم، توسط محققان و عالمان صورت مي گيرد، اما نسبت به علم چرايي و چيستي، به صورت اقتباسي عمل مي شود.»

دكتر طهرانچي با بيان اينكه بخش عمده اي از فعاليت هايي كه دولت حكمراني مي كند، از سياست، برنامه، قالب، ابزار، فناوري، مديريت و قوانين است، بيان كرد: «دانشگاه و در برخي اوقات حوزه ها، دولت را براي چگونه اداره كردن مورد خطاب قرار مي دهند و به چرايي نمي پردازند، اما با تغيير قالب ها نمي توان كاري از پيش برد و بايد به چرايي نيز توجه ويژه شود.»

عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به سياست كلي در نظام كشور افزود: «در قانون اساسي آمده كه سياست كلي را رهبر معظم انقلاب، سياست اجرايي و مأموريت ها را سه قوه و برنامه ريزي و پياده سازي امور را نهادها و دستگاه هاي كشور برعهده دارند. بر اين اساس، نهادها و دستگاه ها يك خروجي دارند، عملكرد مجلس و دولت دستاورد دارد و سياست هاي كلي، آثار و پيامدهايي دارد. دوره هاي ارزيابي دستاوردها چهارساله است. درواقع سبك سياست اجرايي بيش از چهار سال نيست. با اين حال وقتي از حكمراني سخن مي گوييم، موضوعات آينده پژوهي، سياست پژوهي، ارزيابي، پياده سازي، سياستگذاري و برنامه ريزي مطرح است.»

او افزود: «برخي اعتقاد دارند آينده پژوهي و موضوعات ذيل آن، يك علم جديد در غرب است و سابقه چنداني ندارد، اما بايد تاكيد كنم كه آينده نگري و برنامه ريزي خاص جامعه غرب نيست. در اين راستا به احسن القصص قرآن كريم يعني داستان حضرت يوسف مي پردازم. در اين داستان آمده كه حضرت يعقوب به حضرت يوسف مي فرمايد خداوند به تو علم تعبير احاديث داده است. با اين علم مي توان آينده تار را كه به عنوان رويا مطرح مي شود، آينده نگاري دقيق كرد.»

دكتر طهرانچي با بيان اينكه ادامه داستان به اينجا مي رسد كه حاكم مصر، آينده در نظرش مي آيد و حضرت يوسف با علم خود، آينده نگاري مي كند، گفت: «حضرت يوسف به حاكم مصر مي فرمايد بايد براي كشور در دو برنامه هفت ساله برنامه ريزي كرد كه براي اين امر به مجريان عليم و حفيظ نياز است و من اجراي آن را برعهده مي گيرم. در واقع حكومت داري مصر مبتني بر دو برنامه هفت ساله بود و اين يعني برنامه ريزي و آينده نگاري مختص جامعه غرب نبوده است.»

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه با بيان اينكه حكمراني با سياستگذاري عمومي شروع مي شود، گفت: «اين سياستگذاري در زمينه هاي اقتصاد، سياست، محيط زيست، جامعه، فرهنگ، سلامت، علم و فناوري و دفاع و امنيت است كه هركدام از اين مقوله ها، لايه هاي خود را دارد كه «علم» مقدم بر ديگر مقوله هاست.»

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهار داشت: «درست است كه سياستگذاري علم به خلق جريان دانش در كشور منجر مي شود، اما اين موضوع دستاوردهاي اجتماعي و اقتصادي را نيز دربر مي گيرد. درواقع آثار و پيامدهاي علم در حوزه هاي ديگر نيز بروز و ظهور دارد.»

او با بيان اينكه در مقوله حكمراني نيز علم حالت پيشيني نسبت به ديگر مقوله ها دارد، گفت: «علم آثار و پيامدهاي اقتصادي در توليد، بودجه، تجاري سازي، سرمايه گذاري، دارايي و... دارد. ما همواره از چگونگي حكمراني صحبت مي كنيم. «علوم چگونگي» داراي دو مقدمه «علوم چيستي» و «علوم چرايي» است. در اين زمينه بايد همواره به عنوان مقدمه به علم چرايي توجه داشته باشيم، چراكه نظريه به عنوان ركن و نماد چرايي مطرح است.»

دكتر طهرانچي با تاكيد بر اينكه سياستگذار بايد از گزاره هاي چرايي استفاده كند تا بتواند درست كار كند، بيان كرد: «اشكال ما اين است كه براي حكمراني، نظريه قائل نيستيم، يعني در دانشگاه بخشي كه در پژوهش درباره علم چگونگي كار مي كند، بايد منتظر پژوهشگراني باشد كه گزاره ها را از نظريه ها استخراج كرده اند. اگر اين زنجيره درست خلق شود، ديگر حمايت از كرسي ها، حمايت هاي اما و اگري نخواهد بود. در واقع براي سياستگذاري و حكمراني بايد از ابتدا تا انتهاي چرخه را طي كنيم.»

عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به آيه شريفه 41 سوره رم (ظَهرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهمْ يَرْجِعُونَ) گفت: «خداوند در اين آيه مي فرمايد تخريب محيط زيست توسط انسان صورت گرفته و جامعه را به هم مي ريزد. براي حل اين موضوع بايد تغيير رويكرد صورت گرفته و با يك نگاه ديگر به لايه چرايي مسائل توجه كرد.»رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه خداوند در قرآن كريم درخصوص توجه به چرايي اشاره كرده است، گفت: «جامعه اي كه خواب باشد و به چرايي امور توجه نكند، به جايي نخواهد رسيد.»

دكتر طهرانچي در پايان ابراز اميدواري كرد در چله دوم انقلاب اسلامي، كرسي هاي نظريه پردازي محور حكمراني كشور باشد.

كليشه انديشي مهم ترين مانع نظريه پردازي در حوزه و دانشگاه

علي اكبر رشاد در ادامه اين نشست گفت: «بنده 46 مانع براي انديشه ورزي مطرح كرده ام اما بزرگ ترين و عميق ترين موانع، كليشه انديشي است كه متاسفانه در حوزه و دانشگاه ها نيز وجود دارد.»

او افزود: «دانشگاه هاي ما اسير كليشه انديشي هستند و علاوه بر اينكه ما دانشگاهيان متعهد، انقلابي، متدين و داراي مسئوليت داريم، اما غالب اين افراد نتوانسته اند از زندان كليشه خارج شوند.» رئيس هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي عنوان كرد: «سلسله ابزارها و عرضيات كه بسياري از آنها جلوه علمي پيدا كرده اند، الزامات كليشه انديشي شده اند.»

رشاد يادآور شد: «مقام معظم رهبري بارها اعلام كرده اند برتري علمي به معناي انتصاب توليدات علمي به خارج نيست اما در بسياري مواقع مي بينيم ارتقاي اعضا هيات علمي براساس مقاله ISI است كه اين موضوع نوعي كليشه انديشي است.»

او افزود: «بسياري از نظريه هاي تاريخ ساز و تحول آفرين وجود دارد كه حتي يك ارجاع نيز به آنها نشده است.»

رئيس هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي گفت: «تا زماني كه از زندان كليشه خارج نشويم نمي توانيم نظريه پردازي كنيم.» رشاد گفت: «در حوزه هاي علميه نيز گاهي با مشكل اجتهاد تقليدي مواجه مي شويم كه بايد اين رويه اصلاح شود.»

او ادامه داد: «يك تفاوت ميان حوزه هاي علميه و دانشگاه ها اين است كه در حوزه هاي علميه قله اجتهاد براي طلبه ها تعريف مي شود كه براساس آن بايد نظريه پردازي داشته باشند اما در دانشگاه ها نقطه نهايي براي دانشجويان مشخص نشده است.»

رئيس هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي گفت: «دانشجو بايد ياد بگيرد چگونه فكر كند و اگر اين گونه باشد موضوع توليد علم در كشور به طور كامل محقق خواهد شد.»

او افزود: «در حوزه هاي علميه نيز گاهي با موضوع اجتهاد تقليدي مواجه مي شويم كه شاگرد در قالب افكار استاد گير مي كند كه اين موضوع بايد اصلاح شود.»

رشاد بيان كرد: «بيش از يك دهه زمان صرف شده تا كرسي هاي نظريه پردازي در كشور شناخته و پذيرفته شود، چراكه در ابتدا تهمت ها و افتراهايي به هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي زده و اعلام مي شد كه اين هيات قصد نظارت بر نظريه پردازي را دارد.»

رئيس هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي با بيان اينكه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي يك نهاد بي طرف است، يادآور شد: «در اوايل فعاليت اين هيات، برخي افراد حمله هاي تندي به اين هيات داشتند اما صبوري اعضا باعث شد اين نهاد مقبوليت ملي پيدا كند.»

او تاكيد كرد: «من سال هاي گذشته 46 مانع نظريه پردازي را مطرح كردم كه ازجمله آنها مي توان به عدم شجاعت، عدم جرأت در نقد، موانع آفاقي، مشكلات فرهنگي و موانع سخت افزاري اشاره كرد.»

نيازمند فضاي آزادانديشي هستيم

سيدسعيدرضا عاملي در ادامه اين مراسم گفت: «فكر، وراي مكان و محل است و محدوديتي ندارد، بنابراين كرسي آزادانديشي ظرفيت سازي مي كند كه توان بيشتري به قابليت فكر دهد.» او ادامه داد: «تفكر آزاد مي تواند تبديل به يك انحراف يا يك امر متعالي شود. انديشه نيازمند تعليم و تربيت است، چراكه اگر انديشه در مهار تعليم و تربيت الهي قرار نگيرد، بمب اتم ايجاد مي شود.»

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه امكان محدود كردن فكر وجود ندارد، عنوان كرد: «كساني كه مي خواهند براي فكر قالب قطعي ايجاد كنند، فكر آن را پس مي زند. بايد به آزادانديشي توجه كنيد كه وسعت و فراخ براي فكر فراهم كنيد. نبايد يك قالب خاص براي فكر ايجاد كرد.»

عاملي با بيان اينكه فضاي مجازي ادامه فضاي انديشه است، گفت: «همان طور كه فكر فرامحل و فراجغرافياست، فضاي مجازي نيز اين گونه است. مرز بين تفكر و نيرنگ يك مرز باريك است و مسير هدايت و ذلالت از فكر كردن و فكر نكردن ايجاد مي شود. امروز صنعت رسانه به نوعي صنعت خير و به نوعي ديگر صنعت شر است و تفكر بنيادين بايد منتهي به فهم اصل هستي شود.»

او با بيان اينكه نوآوري شكافتن سطح سخت صخره به شمار مي رود و به نحوي بايد نوآوري داشته باشيم كه مسئوليت پذيري اجتماعي را در اين راستا تقويت كنيم، تصريح كرد: «در حال حاضر نيازمند فضاي آزادانديشي هستيم و كرسي ها نبايد به يك گروه خاص اختصاص يابد، چراكه حزبي شدن كرسي ها خطرناك است.»

عاملي ادامه داد: «مقام معظم رهبري تاكيد داشتند بيانيه گام دوم انقلاب تبديل به يك جريان سياسي شود و اين بيانيه منشور تمامي اقوام است. اين ادعا كه آزادي بيان وجود ندارد، بايد تغيير كند و بايد زمينه اي فراهم شود تا تمامي انديشه ها بتوانند نظريه پردازي كنند.»

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه توليد علم ايران نسبت به قبل از انقلاب رشد 50 برابري داشته است، گفت: «امروز نرم افزارهاي آمريكايي ارتباطات اجتماعي را تعريف مي كنند و استفاده ما از آنها به اين معني است كه با قانون آنها بازي مي كنيم. نوآوري قانون توليد مي كند، بنابراين بايد نوآوري داشته باشيم كه قانون توحيد را توليد و گسترش دهد.»

او عنوان كرد: «تفكر موانعي دارد كه بايد از آنها دور شد. يكي از موانع هواي نفس است، چراكه نفس نمي گذارد عقل كار كند. مانع دوم تفكر، وابستگي است و مانع سوم نيز رشته هاي تحصيلي است، چراكه ديسيپلين ها كوري ايجاد مي كند. دهه فعلي، دهه دانش يكپارچه نامگذاري شده و بايد نگاه چندرشته اي ايجاد شود.»

ساختار دانشگاه بايد به آموزش پژوهش محور و كارآمد تغيير يابد

عبدالحسين خسروپناه، معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي در اين نشست با ارائه گزارشي از فعاليت هاي هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره گفت: «17 سال است كه اين هيات راه اندازي شده و در پنج سالي كه بنده به عنوان رئيس دبيرخانه هيات حضور دارم، شاهد كارهاي بزرگي هستم كه در اين هيات انجام شده است.»

او افزود: «تاكنون بيش از هزار طرح نظريه به هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره ارسال شده كه بيش از 400 طرح به عنوان نظريه اجرايي شده است. از بين 400 نظريه اجراشده نيز 46 طرح پذيرفته و ثبت شد و علاوه بر آن، در پنج سال گذشته دوهزار و 600 كرسي ترويجي در كشور برگزار شده است.»

خسروپناه با اشاره به برگزاري سه دوره كنگره «كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره» عنوان كرد: «اولين كنگره پنج سال پيش و در دوره رياست دكتر طهرانچي در دانشگاه شهيدبهشتي و دومين كنگره نيز دو سال پيش با همت دكتر سليمي در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. امسال سومين دوره اين كنگره است كه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود.»

رئيس دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره با تاكيد بر اينكه در برگزاري كرسي هاي ترويجي و تخصصي هيچ خط قرمزي وجود ندارد، گفت: «برخي اساتيد ادعا مي كردند آزادي بيان وجود ندارد، اما با برگزاري اين كرسي ها ديگر هيچ استادي چنين اظهارنظري نمي كند.» خسروپناه با انتقاد از تعداد اندك نظريه ها در حوزه علوم انساني، علوم اسلامي و هنر گفت: «تعداد نظريات ثبت و اجراشده، متناسب با جمعيت استادان اين رشته ها نيست و نيازمند تقويت است.»

او ادامه داد: «براي تقويت و توسعه نظريه ها در رشته هاي مختلف علوم انساني، علوم اسلامي و هنر بايد به روش شناسي علوم در رشته هاي مختلف توجه داشت، چراكه اگر دانشجويان و اساتيد به روش شناسي تسلط پيدا كنند، توليد و كشف نظريات افزايش مي يابد.»

معاون علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي با انتقاد از آموزش محور بودن ساختار دانشگاه ها در ايران گفت: «ساختار دانشگاه بايد به آموزش پژوهش محور و كارآمد تغيير يابد. يكي از راهكارهايي كه مي تواند منجر به تقويت نظريه پردازي شود، تاسيس رشته هاي بين رشته اي و دانشكده هاي بين رشته اي است.»

جريمه مالي تاخير دفاع پايان نامه دانشجويان دانشگاه آزاد بخشيده شد

دكتر محمدمهدي طهرانچي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در جمع خبرنگاران در حاشيه سومين كنگره كرسي هاي نظريه پردازي در واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: «طي هفته هاي گذشته موضوع بودجه دانشگاه به صورت مستمر بررسي و روز گذشته نيز در اين خصوص جلسه هيات امناي دانشگاه برگزار شد.»

او افزود: «همان طور كه قبلا اعلام شده بود، در سال پيش رو يك دوره پنج ماهه بودجه اي و پس از آن با آغاز سال تحصيلي يك دوره مالي جديد خواهيم داشت.»

طهرانچي بيان داشت: «براي دوره مالي پنج ماهه تصميم گرفته شد سپرده هاي دانشگاه نزد بانك ها به عنوان پشتوانه در بانك هاي قرض الحسنه قرار گيرد و براساس آن تسهيلات قرض الحسنه براي سرانه وام دانشجويي دريافت شود.»

او افزود: «بر اين اساس سرانه وام دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي به يك ونيم ميليون تومان در واحدها افزايش مي يابد.»

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد: «تصميم ديگر اتخاذشده براي دانشجويان در سال آينده تحصيلي اين است كه اگر دانشجويان تحصيلات تكميلي به دليل دفاع نكردن از پايان نامه دچار وقفه تحصيلي شده باشند، جريمه هاي مالي آنها بخشيده خواهد شد.»

طهرانچي افزود: «برخي دانشجويان به دليل عدم دفاع از پايان نامه بايد بخشي از شهريه هاي ثابت را پرداخت مي كردند كه به دليل اين موضوع به دانشگاه مراجعه نمي كردند، بنابراين جريمه هاي مالي اين افراد در سال آينده تحصيلي بخشيده خواهد شد.»

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد: «دانشجويان تنها با پرداخت هزينه ترمي كه واحد پايان نامه را مي خواهند اخذ كنند، مي توانند درس خود را به پايان برسانند.»

او تاكيد كرد: «ميزان جريمه هاي اين دانشجويان حدود هزار و 200 ميليارد تومان بود كه اين جريمه ها از سوي دانشگاه بخشيده شد.»

او اضافه كرد: «براي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه نيز 400 هزار تومان افزايش حقوق كه مجلس شوراي اسلامي آن را اعلام كرده، اجرايي خواهد شد.»
 
تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷