روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
كتاب برهان مبين در جلوات رب العالمين تصحيح و منتشر شد
 
كتاب برهان مبين در جلوات رب العالمين با تصحيح و تحقيق وحيد محمودي و محمدرجاء صاحبدل و اشراف و تعليقات سعيد رحيميان و با اهتمام انتشارات آيت اشراق به زيور طبع آراسته شده است.
كتاب برهان مبين در جلوات رب العالمين تصحيح و منتشر شد كتاب برهان مبين در جلوات رب العالمين با تصحيح و تحقيق وحيد محمودي و محمدرجاء صاحبدل و اشراف و تعليقات سعيد رحيميان و با اهتمام انتشارات آيت اشراق به زيور طبع آراسته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آقا قهرماني قوچاني، روز جمعه 22 ارديبهشت 1284 هجري شمسي در روستاي آق چشمه قوچان ديده به جهان گشود. وي از شاگردان خاص مرحوم شيخ محمدعلي شاه آبادي (ره) بوده است.

او به دو لحاظ جامعيت داشته است:

1- جامعيت بين معقول و منقول: از آن جهت كه هم به واسطه سال ها تحصيل در حوزه علميه داراي اجازه اجتهاد از مراجع بزرگ نجف اشرف نظير مرحومين اصفهاني و عراقي بوده است و هم به واسطه علاقه به حكمت و فلسفه و كلام كتب اصلي اين رشته را مطالعه كرده و از آن مهم تر خود در اين باب به تفكر و انديشه طولاني پرداخته است.

2- جامعيت بين تعقل و كشف: چنان كه خود در زندگي نامه خودنوشت و نيز همين كتاب آورده است، پس از زمان هاي طولاني رياضت به فهم مطالب و معارفي نائل شده كه گوشه اي از آن را در اين اثر شاهديم.

جامعيت مصنف در كتاب هويداست، به گونه اي كه در اين اثر از مباحث وجودشناسي، هستي شناسي، انسان شناسي و نيز سير و سلوك گرفته تا برخي مباحث در فلسفه احكام و نيز مطالب تفسيري و علم الحديث تا قواعد علم كيميا و طبيعيات يافت مي شود؛ البته هركدام در همان ساختار مدّنظر مصنف.

مصنف طبع شعري خوبي نيز داشته است. در واقع اين كتاب شرح يكي از قصايد عميق او با عنوان شاهد و مشهود است كه به اقتفاي قصيده مشهور ميرفندرسكي سروده شده است. استناد به اشعار گوناگون معرفتي نيز در اين كتاب از همين طبع شعري برخاسته است.افزون بر جامعيت مباحث كتاب، عمق برخي مباحث كتاب و نوآوري آن و حسن تقرير پاره اي از مباحث آنكه بدان اشاره خواهد شد، از ديگر امتيازات اين اثر است.

توفيق او در تطبيق مباحث حكمي بر مصطلحات قرآني و روايي و نيز ابتكاري بودن برخي مباحث كه در تعليقات به بخشي به آنها اشاره كرده ايم و نيز پاسخ گويي به شبهات از ديگر وجوه قوت كتاب محسوب مي شود. از آن جمله است تقرير جالب از معني نسخ و بداء و لوح قضا و قدر (فصل 4 از باب 2)، نيز قول خاص در عقول هائمه و كروبيان (همان فصل)، مباحثي در اثبات رجعت و پاسخ به شبهات در مورد آن (فصل ششم)، تقسيم بندي ابتكاري در باب خلود، ازل و سرمديت و در نهايت مباحث مختصر و مفيدي در آشنايي با علم كيميا و قواعد آن (در فصل دهم) كه حكايت از تضلع مصنف در اين علم دارد.

كتاب حاضر با تصحيح و تحقيق وحيد محمودي عضو هيئت علمي پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني و محمدرجاء صاحبدل دانشجوي دكتري رشته تصوف و عرفان اسلامي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و تعليقات حجت الاسلام والمسلمين سعيد رحيميان استاد دانشگاه شيراز و با اهتمام انتشارات آيت اشراق در 274 صفحه به بهاي قيمت 30,000 هزار تومان به زيور طبع آراسته شده است.
منبع خبر:
خبرگزاري مهر
 
تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷