روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
دانشگاه ها موظف به ايجاد فضاي ورزشي براي دختران هستند
 
تهران- ايرنا- رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: ورزش دانشجويان دختر به دليل نبود امكانات و تجهيزات مظلوم واقع شده است از اين رو تمامي دانشگاه ها موظف به ايجاد فضاهاي ورزشي ويژه براي دانشجويان دختر هستند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مجتبي صديقي امروز سه شنبه در مراسم تجليل از قهرمانان، مدال آوران و دست اندركاران رويدادهاي بين المللي ورزش دانشجويان عنوان كرد: در اعزام هاي ورزش دانشجويي به مسابقات بين المللي دختران به موفقيت هاي خوبي دست يافته اند در حالي كه در مورد دختران اين گونه نيست .
وي ضمن تاكيد بر موفقيت هاي به دست آمده در ورزش دانشجويان در سال ٩٧، اظهار داشت: امسال توفيقات خوبي در مسابقات جهاني و آسيايي كسب كرديم كه اميد داريم به رغم كمبود و محدوديت امكانات در سال آينده، به موفقيت هاي خوبي در يونيورسياد دانشجويي نيز دست يابيم.
صديقي با اشاره به برخي اقدامات صورت گرفته در بخش ورزش دانشجويي گفت: امسال المپياد ملي در دانشگاه شيراز با حضور ٦ هزار دختر و پسر برگزار شد و شماري از دانشجويان به مسابقات آسيايي و جهاني اعزام شدند.
وي افزود: سال آينده در كنار يونيورسياد دانشجويي المپياد رقابت هاي ورزش همگاني در كشور نيز برگزار مي شود كه مسابقات دختران در دانشگاه الزهرا و پسران در دانشگاه بوعلي همدان خواهد بود.
صديقي با تاكيد بر اينكه سازمان امور دانشجويان و وزارت علوم افزون بر ورزش دانشجويي به ورزش همگاني نيز توجه دارند، افزود: در سطح دانشگاه ها بايد فضاي مورد نياز ورزشي در اختيار دانشجويان قرار گيرد.
وي به افزايش سرانه ورزشي دانشگاه ها اشاره كرده و گفت: امسال سرانه فضاهاي باز ورزشي در دانشگاه ها به ٢ متر و فضاهاي بسته به ١ متر و ٥ سانت افزايش يافت.
رئيس سازمان امور دانشجويان تاكيد كرد: تمامي دانشگاه ها بايد از سرانه مورد نظر در فضاهاي باز و بسته دانشگاهي برخودار باشند چنانچه هريك از دانشگاه ها چنين امكاني نداشته باشند، بايد يكسان سازي لازم صورت گيرد.
صديقي تصريح كرد: دانشگاه هاي بزرگ تهران كه بدنه جدي آموزش عالي به شمار مي روند بايد امكانات مجهزي در حوزه ورزش داشته باشند.
وي در ادامه به لزوم استفاده و ورود زيربخش هاي دانشگاهي و ورزشي به حوزه اعزام ها و مسابقات آسيايي اشاره و عنوان كرد: سياست ما بر اين است كه اعزام به رقابت هاي آسيايي به زيربخش ها واگذار شود.
معاون وزير علوم از ايجاد ٢٧ زمين چمن مصنوعي با همكاري صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه ها در سال ٩٧ خبر داد و گفت: چند دانشگاه باقي مانده نيز تا سال آينده به زمين تجهيز مي شوند.
وي گفت: تاكيد ديگر در حوزه ورزش دانشجويي بر تجهيز خوابگاه هاي ملكي دانشگاه ها به اتاق هاي تندرستي است و در صورتي كه خوابگاه ملكي هر دانشگاهي به اين اتاق ها تجهيز نشوند،تا سال آينده بايد اقدامات صورت گيرد.
صديقي افزود: ورزش تفريح نيست بلكه بخش اصلي است كه موجب شور و نشاط در جامعه شده و در پايه گذاري نسل هاي آينده جامعه نقش موثري دارد.

ورزش همگاني نيازمند بودجه است
به گزارش ايرنا ، معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه اميركبير در اين مراسم در سخناني از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزايش بودجه ورزش همگاني را خواستار شد.
جواد شكراللهي مغاني خطاب به مسئولان وزارت علوم اظهار داشت: ورزش همگاني بيش از پيش نيازمند توجه و اختصاص بودجه است كه از وزارت علوم درخواست داريم تا اين بودجه را تامين كند.
وي افزود: حوزه ورزش در چنين شرايط فرهنگي و اجتماعي تنها راهي است كه دانشجويان را از مسائل و چالش هاي فرهنگي و اجتماعي دور ساخته و آنان را ارتقا مي دهد.
مغاني تاكيد كرد: حوزه ورزش به ارتقاي علمي و شادابي و نشاط دانشجويان كمك مي كند.

92831601
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷