روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مقدمات ايجاد برج علوم انساني در دانشگاه شيراز فراهم شد
 
شيراز- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس دانشگاه شيراز با اشاره به فعاليت هاي برج كارآفريني در اين دانشگاه گفت: مقدمات ايجاد برج علوم انساني در اين دانشگاه فراهم شده است.
حميد نادگران در نشست خبري افزود: يكي از رويكرد هايي كه به دنبال آن هستيم مهارت آموزي است و اين امر با بازنگري و بهينه سازي رشته ها درحال انجام است.
وي اظهار داشت: با توجه به ميزان اقبالي كه رشته ها در جامعه دارند برخي از آنها داراي اولويت اصلي هستند و برخي نيز در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.رئيس دانشگاه شيراز با بيان اين كه هيچ رشته اي در اين دانشگاه تعطيل نخواهد شد، تاكيد كرد: رشته هايي كه بازار كار آنها اشباع شده است درحال بازنگري هستند.نادگران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: افزون بر 15 ميليارد تومان اعتبار براي فعاليت هاي پژوهشي اين دانشگاه در نظر گرفته شده است كه مبلغي بسيار ناچيز است.
وي ادامه داد: يكي از برنامه هايي كه در سال 98 مدنظر دانشگاه شيراز است بهبود وضعيت اعتبارات پژوهشي است.رئيس دانشگاه شيراز گفت: بودجه پژوهشي كه به دانشگاه شيراز اختصاص يافته است در مقابل تورم و گراني محصولات اوليه مورد نياز اساتيد و دانشجوييان بسيار ناچيز است اما در تخصيص بودجه پژوهشي سعي شده است كه علاوه بر بخش پژوهش، فرصت ها و سفرهاي مطالعاتي نيز در نظر گرفته شود.وي اظهار داشت: تفاهم نامه هاي مختلفي بين دانشگاه شيراز و دستگاه هاي اجرايي استان منعقد و بخشي از تعهدات مالي نيز كه در قالب اين تفاهم نامه ها منعقد شده بود پرداخت شده است.
نادگران گفت: اين دانشگاه 20 تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي امضا كرده كه منجر به 46 طرح به ارزش دو ميليارد و 800 ميليون تومان خواهد شد.وي يادآور شد: دانشگاه شيراز مجري سه طرح در حوزه نفت و پتروشيمي است كه اين طرح ها نيز افزون بر 40 ميليارد تومان ارزش گذاري شده اند.رئيس دانشگاه شيراز در ادامه گفت: رويكرد اصلي اين دانشگاه حركت به سمت دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم و خروج از پوسته سنتي و قديمي است.وي اظهار داشت: دانشگاههاي مدرن نسل اول، عموما آموزشي و مبتني بر فعاليت هاي تعليمي، و دانشگاههاي نسل دوم، عموما پژوهشي و مبتني بر فعاليت هاي تحقيقاتي بودند. دانشگاههاي نسل سوم، عموما كارآفرين و مبتني بر كارآفريني و حل مسائل جامعه با رويكرد علمي و نظام يافته در تعامل با محيط پيراموني هستند.نادگران تاكيد كرد: دانشگاه شيراز با داشتن بيش از 17 هزار دانشجو در 75 رشته تحصيلي و بيش از 350 رشته – گرايش در قالب 15 دانشكده رتبه سوم را در ميان دانشگاه هاي جهان اسلام را دارد و در ميان 10 هزار دانشگاه جهان، جايگاه 500 را به خود اختصاص داده است.به گفته رئيس دانشگاه شيراز، افزون بر 53 دانشجو براي ادامه تحصيل از طريق بورسيه دانشگاه شيراز به كشورهاي ديگر اعزام شده اند و 12 دانشجوي فارسي آموز نيز در دانشگاه شيراز مشغول آموزش زبان فارسي هستند.وي تاكيد كرد: براساس ارزيابي هاي صورت گرفته رشد توليد مقالات علمي در دانشگاه شيراز 300 درصد رشد داشته و طي سال 97 نيز مقالات علمي 200 درصد رشد داشته است البته اين دانشگاه با دانشگاه هاي مختلفي از جمله آلمان، تركيه، گرجستان و مجارستان فعاليت هاي مشتركي در زمينه هاي علمي دنبال مي كند.
 
تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۷