روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
استاد دانشگاه علامه: تزكيه انبساط فطري انسان را به دنبال دارد
 
فارس - استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به آيات ابتداي سوره مباركه شمس، به تبيين موضوع تربيت نفس پرداخت و تاكيد كرد كه تزكيه، انبساط فطري انسان را به دنبال دارد و فرآيند به فعليت رسيدن گرايش هاي بالقوه فطري در پرتو تزكيه اتفاق مي افتد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به آيات ابتداي سوره مباركه شمس، به تبيين موضوع تربيت نفس پرداخت و تاكيد كرد كه تزكيه، انبساط فطري انسان را به دنبال دارد و فرآيند به فعليت رسيدن گرايش هاي بالقوه فطري در پرتو تزكيه اتفاق مي افتد.

به گزارش ايسنا منطقه فارس، به نقل از روابط عمومي دانشگاه شيراز، دكتر حسن ملكي، در نشست تخصصي " جهاني شدن، هويت و تربيت" در تبيين جايگاه تزكيه در انسان شناسي اسلامي گفت: تزكيه باعث مي شود كه انقباض فطري انسان به انبساط فطري منجر شود؛ بنابراين تربيت، فرآيند به فعليت رسيدن گرايش هاي بالقوه فطري در پرتو تزكيه است.

ملكي كه در خصوص مبحث تخصصي تربيت اسلامي و چالش هاي پيش رو سخن مي گفت، در نقد "اصالت دادن به تغيير" خاطر نشان كرد: هر كهنه اي باطل نيست و هر نويي حق نيست. در تحول علوم انساني، لزوماً نو بودن ملاك نيست. بر همين اساس بنا به تعبير آيت الله جوادي آملي سقراط اولين شهيد راه حق است .

وي در جمع بندي سه چالش پيش روي تربيت اسلامي گفت: اولين چالش، چالش حق بودن نو و باطل بودن كهنه است در حالي كه در تربيت اسلامي شايد يك حديث بار معنايي داشته باشد كه صد تا كتاب هم آن را نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: دومين چالش اصالت دادن به تغيير و سومين چالش واقعيت هاي پيچيده دنياي امروز است كه در آن بحث مسئله هاي بي صاحب و اساتيد بي دغدغه مطرح مي شود. اين چالش در بحث هويت خسران هاي زيادي ايجاد مي كند و از اين رو تربيت اسلامي بايد به متن بپردازد و نسخه امروزي براي مسئله هاي روز بنويسيد .

ملكي در ادامه و در بيان راهكارهايي براي تحقق تربيت اسلامي، راهبردهايي نظير نقد بي رحمانه نظريه هاي غربي با معيارهاي علمي و فروكاستن ابهت علمي آن ها و در نتيجه باز شدن راه براي توليد نظريه هاي اسلامي تربيتي، رويكرد و برنامه هجومي به تربيت مدرن از طريق فضاي مجازي ، توجه به نهادها خصوصاٌ نهاد خانواده كه مي تواند سد مقاومي در برابر آسيب هاي فضاي مجازي باشد و لزوم پرورش تفكر نقاد و نهادينه شدن تربيت اسلامي در قول و فعل مسئولان كلان كشور كه الگويي عملي براي جامعه است، را مطرح كرد.

در ادامه اين نشست تخصصي، دكتر بابك شمشيري، دانشيار دانشگاه شيراز و رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، بحث خود را با عنوان "چالش هاي نظام تعليم و تربيت ايران در عصر جهاني شدن" ارائه داد.

وي با اشاره به دو گانه جهاني شدن به مثابه فرآيند و جهاني شدن به مثابه پروژه، گفت: جهاني شدن از يك طرف فرآيندي از تحولات پي در پي است و از طرف ديگر به دليل منافع گروه ها و دولت ها نمي شود منكر وجه پروژه بودن آن شد .

در ادامه رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي به شرح نظريه هاي جهاني شدن يعني عام گرايي فرهنگي، خاص گرايي فرهنگي و گفت و گو مندي پرداخت .

شمشيري جهاني شدن را مانند ماهيت همه امور دنيا داراي پيامدهاي مثبت و منفي دانست كه گسترش تبادلات و ارتباطات، گسترش تحصيلات و وسعت يافتن افق ديد انسان ها را از پيامدهاي مثبت و بروز بحران هاي هويتي جديد، بحران هاي زيست محيطي و بحران هاي معنوي، اخلاقي، رواني را از پيامدهاي منفي آن دانست .

وي در ادامه به تبيين الزامات تعليم و تربيت از جمله تربيت عقلاني با تاكيد بر تفكر تحليل انتقادي و آينده نگر، تربيت اجتماعي با تاكيد بر حقوق شهروندي، تربيت فرهنگي، تربيت اخلاقي با تأكيد بر خود كنترلي، تربيت عاطفي ، تربيت هنري، تربيت حرفه اي و ... پرداخت .

دانشيار دانشگاه شيراز جامعه را در حال تغييرات سريع و حجيم دانست و تاكيد كرد كه از تغيير گريزي نيست.

شمشيري يكي از مهم ترين مشكلات موفق نبودن در زمينه تربيت را تمركزگرايي دانست و در همين زمينه بيشترين مشكل سند تعليم و تربيت را دستوري بودن آن دانست .

دكتر رحمت الله مرزوقي، استاد دانشگاه شيراز ديگر سخنران اين نشست تخصصي، بحث خود را با عنوان "نسبت جهاني شدن، هويت و تربيت" دنبال كرد.

استاد بخش علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز گفت: هر كدام از اين مفاهيم خودش مباحث وسيع و گسترده اي دارد و هركدام مي بايست مورد بررسي قرار گيرد .

وي همچنين انقلاب اطلاعاتي و فناوري ارتباطي را از عواملي رشمرد كه آرامش، امنيت و هويت پيشين انسان ها و جوامع را مورد تغيير و تهديد قرار داده است. وي با اشاره به اين كه ما در عصر جهاني شدن قرار داريم، جهان را در حال آزمودن يك انتقال پارادايمي يا تحول در يك الگوي كلان دانست و در ادامه به تشريح معاني جهاني شدن از جمله بين المللي شدن، آزادسازي، عالمگيرشدن، سرزمين زاديي و ... پرداخت .

استاد دانشگاه شيراز با اشاره به دوگانه جهاني سازي به مثابه پروژه و پروسه اذعان داشت كه هر دو رويكرد بايد مد نظر قرار گيرد .

براساس اين گزارش، "جهاني شدن، هويت و تربيت" نخستين نشست تخصصي كميته "تعليم و تربيت و هويت" از سلسله نشست هاي "پروژه هويت ايرانيان" بود كه به همت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز و با همكاري "مركز تبيين انديشه هاي آيت الله خامنه اي" انجمن علمي علوم تربيتي و انجمن علمي مديريت و برنامه ريزي آموزشي برگزار شد .

در ابتداي اين نشست تخصصي، دكتر شكرالله خاكرند، دبير پروژه هويت ايرانيان به معرفي مركز، پروژه و اقدامات انجام شده پرداخت.

دانشيار بخش تاريخ دانشگاه شيراز در تشريح رويكرد اين پروژه گفت: به جاي فراخوان هاي صوري همايش ها، كار را بصورت پروژه شامل حمايت از تحصيلات تكميلي، برگزاري نشست ها و ...تعريف كرده ايم .

دبير پروژه هويت ايرانيان گفت: كميته هاي دين و هويت، تاريخ و هويت، سياست و هويت، زبان و هويت، هنر و هويت، جامعه شناسي و هويت، جغرافيا و هويت، ادبيات فارسي و هويت ، گردشگري و هويت براي تبيين مسائل گوناگون درخصوص مسئله هويت در دانشگاه شيراز شكل گرفت و انتظار اين است كه هر كميته در سال تحصيلي جاري خود 5 سخنراني و 2 نشست برگزار كند .

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
 
تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۷