روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
ستاري از برج نوآوري دانشگاه شيراز و شتابدهنده كوانتوم بازديد كرد
 
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در سفر به شيراز، از برج نوآوري دانشگاه شيراز و شتابدهنده كوانتوم بازديد كرد. در اين بازديد ستاري ضمن بازديد از شتابدهنده كوانتوم، از نزديك در جريان كار و فعاليت هاي گروه هاي مستقر در اين شتابدهنده دانشگاه ...


به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در سفر به شيراز، از برج نوآوري دانشگاه شيراز و شتابدهنده كوانتوم بازديد كرد.

در اين بازديد ستاري ضمن بازديد از شتابدهنده كوانتوم، از نزديك در جريان كار و فعاليت هاي گروه هاي مستقر در اين شتابدهنده دانشگاه شيراز قرار گرفت و با آن ها به گفتگو پرداخت.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در اين بازديد از گفت: از طرح هاي پيشنهادي دانشگاه شيراز به صورت ويژه حمايت مي شود.

سهراب پور، رئيس شتابدهنده كوانتوم هم در اين بازديد به به بيان گوشه اي از فعايت ها و اقدامات اين مركز پرداخت.

سورنا ستاري در بدو ورود به شيراز از شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك صنعتي بازديد و سپس شتاب دهنده و مركز نوآوري پرسيس ژن در شهرك صدرا را افتتاح كرد.

بازديد از پارك علم و فناوري فارس، بازيد از شركت مهندسين مشاور رادمان صنعت نصر، شركت مهندسي و پژوهشي امواج آبي، پارك علم و فناوري و از ديگر برنامه هاي حضور يك روزه دكتر ستاري در شيراز بود.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور همچنين پس از بازديد از مركز جامع سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي شيراز از واحد هاي فناور حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشكي هم بازديد و سپس در شوراي اداري فارس شركت كرد.

بازديد از شركت كارخانجات مخابراتي ايران در شيراز پايان بخش سفر يك روزه ستاري در شيراز بود.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۷