روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
توسعه ورزش يك اصل زيربنايي در وزارت علوم
 
توسعه ورزش يك اصل زيربنايي در وزارت علوممجتبي صديقي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما افزود: تربيت بدني در دانشگاه ها را به عنوان يك بخش اصلي، زيربنايي و سرمايه گذاري در وزارت علوم قلمداد مي شود. حضور دانشجويان ورزشكار در دانشگاه ها به ساير دانشجويان انگيزه مي دهد و آن ها را براي انجام فعاليت هاي ورزشي بيشتر مي كند. در عين حال يك نسل سالم را به جامعه تحويل مي دهد.
وي گفت: با حضور ورزشكاران و سلامت جسمي كه بدست مي آيد، دانشجويان هم بهتر درس مي خوانند و هم بهتر كار مي كنند. در عين حال شور و نشاط بيشتري هم دارند؛ بنابراين هدف اصلي ما در وزارت علوم و حوزه دانشجويي ترغيب و تشويق دانشجويان به ورزش بيشتر و در ادامه پيش بيني امكانات بيشتر است. زيرا نمي توان بدون امكانات ورزش كرد.
صديقي افزود: دانشگاه ها براي انجام فعاليت در اين بخش به زيرساخت هايي نياز دارند كه بايد تامين شود كه جزو اهداف 5 ساله وزارت بود. خوشبختانه در بخش زير ساخت ها بطور متوسط به بيش از 2 متر مربع در فضا هاي روباز و بيش از يك متر مربع در فضا هاي سرپوشيده دانشگاه ها رسيده ايم.
وي گفت: تلاش مي كنيم تا پايان برنامه ششم اين روند را افزايش و متعادل كنيم و دانشگاه هايي كه امكانات كمتري دارند به اين متوسط برسانيم به همين علت در سال 97 پروژه ساخت زمين هاي چمن مصنوعي را در دانشگاه ها در دستور كار قرار داديم. ساخت 27 زمين چمن در برنامه وزارت علوم قرار داشت كه اكثرشان آماده شده است. اميدواريم با همين روند در سال آينده پيش رويم. راه اندازي اتاق هاي تندرستي در خوابگاه ها از ديگر برنامه هايمان است.
صديقي افزود: توجه به مسابقات ورزشي ملي و بين المللي دانشجويان هم از ديگر اولويت هاي وزارت علوم است. سال آينده رقابت هاي بين المللي يونيورسياد را در پيش داريم. اميدواريم همانطور كه در 2 دوره قبل دانشجويان افتخارات خوبي كسب كردند در اين دوره هم به همين شكل باشد. گرچه مشكلات اعتباري و امكانات وجود دارد، اما تلاش مي كنيم اين حضور جدي تر شود.
وي گفت: توجه به ورزش همگاني هم از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا زيربناي همه اين رقابت ها و تيم ها ورزش همگاني است. بر اين اساس رقابت هاي يونيورسياد ورزش هاي همگاني هم در سال 98 در دانشگاه هاي بوعلي همدان و الزهرا برگزار مي شود؛ بنابراين كنار رقابت هاي بين المللي مسابقات داخل دانشگاهي و همگاني را هم در سطح ملي خواهيم داشت. هر 2 سال يكبار هم المپياد ورزش هاي دانشگاهي را خواهيم داشت كه رقابت ميان دانشگاه هاي مختلف است و در سال 97 در دانشگاه شيراز برگزار شد و دور بعدي اين مسابقات در سال 99 برگزار خواهد شد.
معاون وزير علوم افزود: با توجه به افزايش اعتبارات، ورزش دانشگاهي را به عنوان يك برنامه در ذيل بودجه دانشگاه ها پيش بيني كرديم. الان در قانون بودجه ورزش دانشگاهي در ذيل بودجه دانشگاه ها پيش بيني شده است. از طرف ديگر با ايجاد تمهيداتي مثل ترغيب دانشگاه ها براي افزايش زير ساخت و كمك وزارت علوم در اين بخش ميان دانشگاه ها انگيزه و رقابت ايجاد كرديم. تشويق و ترغيب دانشجوياني كه موفق به كسب مدال مي شوند هم از جمله برنامه هايي است كه اجرايي شده است.
 
تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۷