روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
قهرماني دختران دانشجويان فردوسي در مسابقات بسكتبال
 
نخستين دوره مسابقات بسكتبال 3 نفره دانشجويان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ك
5c894f1336bd6_5c894f1336bd9 رقابت هاي بسكتبال 3 نفره دختران دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور با قهرماني دانشگاه فردوسي مشهد به پايان رسيد.
نخستين دوره مسابقات بسكتبال 3 نفره دانشجويان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور با قهرماني تيم دانشگاه فردوسي در دانشگاه كاشان به كار خود پايان داد.

در اين رقابت ها تيم دانشگاه هاي الزهرا، شهيد بهشتي و دانشگاه شيراز به ترتيب مقام هاي دوم تا چهارم از آن خود كردند.

در اين مسابقات 70 بازيكن از 12 تيم دانشگاه هاي الزهرا (س)، فردوسي مشهد، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، شهركرد، صنعتي شريف، علوم پايه زنجان، شيراز، صنعتي اميركبير، دانشگاه كاشان، خواجه نصير، نوشيرواني بابل حضور داشتند.

اولين دوره مسابقات قهرماني بسكتبال سه نفره دانشجويان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور به مدت دو روز در دانشگاه كاشان برگزار شد.
منبع خبر:
خبر فوری
 
تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۷