روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
مطالبات دي ماه پاركبانان صدرا پرداخت شد
 
احسان زيارتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز و عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان فارس در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو گفت: پس از پيگيري هاي دانشجويان بسيجي و طي جلسه اي كه دوشنبه 20 اسفندماه با حضور مسئولين شهر صدرا برگزار شد مقرر گرديد تا پنج شنبه مورخ 23 ...
احسان زيارتي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز و عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان فارس در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو گفت: پس از پيگيري هاي دانشجويان بسيجي و طي جلسه اي كه دوشنبه 20 اسفندماه با حضور مسئولين شهر صدرا برگزار شد مقرر گرديد تا پنج شنبه مورخ 23 اسفندماه حقوق هاي معوق پاكبانان تا ديماه پرداخت و مابقي نيز قبل از عيد نوروز به حساب پاكبانان واريز گردد.

وي ادامه داد: مطابق وعده داده شده امروز بيست و سوم اسفندماه معوقات پاكبانان عزيز تا ديماه 97 به حسابشان واريز شده و مقرر است الباقي (سنوات، عيدي و حقوق بهمن ماه) نيز تا 27 اسفندماه واريز گردد.

زيارتي خاطرنشان كرد: همانطور كه قبلا هم بيان شده بود عده اي از پاكبانان شريف و عزيز نيز از كار بيكار شده اند كه با پيگيري ها و طبق مصوبه جلسه جمعي به كار بازگشته و مقرر گرديد در صورت عدم وجود دليلي قضايي و قابل استناد همه پاكبانان اخراج شده، دوباره بكار گرفته شوند.

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز يادآور شد:

بسيج دانشجويي دانشگاه شيراز از همه ظرفيت هاي خود بدور از فضاي احساسي و كليشه اي جهت پيگيري حل مسائل مردم
استفاده مي كند و در سال 98 هم مثل سال هاي گذشته، اما با شدت و نگاه ويژه، حل مسائل مردم در اولويت برنامه هاي خود قرار خواهد داد.
لازم به ذكر است، بسيج دانشجويي تا احقاق همه حقوق پاكبانان با دقت و سعه صدر پيگير موضوع خواهند بود.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۲۳/۱۲/۱۳۹۷