روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
جزئيات برگزاري ترم تابستان سال 98 در دانشگاه هاي كشور
 
جزئيات كامل برگزاري ترم تابستان سال 98 در دانشگاه هاي كشور اعلام شد.
جزئيات برگزاري ترم تابستان سال 98 در دانشگاه هاي كشوربه گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهي گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان، هر ساله دانشگا ه ها اقدام به برگزاري ترم تابستان براي دانشجو ها مي كنند، جزئيات كامل برگزاري ترم تابستاني سال 98 در دانشگاه ها به شرح زير است:

ترم تابستان در دانشگاه شهيد بهشتي از 31 خرداد آغاز و تا 15 تير ماه ادامه دارد، در دانشگاه كاشان از 5 تير ماه آغاز و تا 15 تير ماه ادامه دارد، ترم تابستان در دانشگاه صنعتي نوشيروان از 18 تيرماه آغاز و تا 22 تيرماه ادامه دارد، همچنين در دانشگاه يزد از 16 تيرماه آغاز و تا 17 تير ماه ادامه دارد.

در دانشگاه شيراز از 2 تير تا 15 تير ماه ترم تابستان برگزار مي شود، ترم تابستان در دانشگاه اصفهان از 10 تير تا 24 تيرماه ادامه دارد، در دانشگاه سيستان و بلوچستان از 9 تا 15 تيرماه است، در دانشگاه بناب ترم تابستان از 9 تير تا 15 تير ماه است همچنين ترم تابستان در دانشگاه شريف از 18 خرداد تا 15 تير ماه است.
 
تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۸