روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ثبت نام بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي تا پايان تير
 
ثبت نام بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي تا پايان تيربه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز فارس، روابط عمومي دانشگاه شيراز اعلام كرد: متقاضيان براي ثبت نام مي توانند به نشاني www.khwarizmi.ir و http://www.irost.org/young در قسمت سامانه جامع جشنواره هاي خوارزمي مشخصات فردي شان را وارد كرده و شناسه كاربري و كلمه عبور دريافت كنند.

محور هاي پژوهشي اين جشنواره شامل: پژوهش هاي بنيادي، پژوهش هاي كاربردي، طرح هاي توسعه اي و نوآوري و ابتكار است.
طرح هاي قابل پذيرش مي بايست در 16 گروه تخصصي شامل فناوري هاي شيميايي، مكانيك، برق و كامپيوتر، هنر، معماري و شهرسازي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم پايه، عمران، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، مواد، متالورژي و انرژي هاي نو و زيست فناوري و علوم پايه پزشكي، محيط زيست، فناوري نانو، هوافضا، مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات و مكاترونيك ارائه شود.
 
تاریخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۸