روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
همه و همه چيز تغيير كردند و ما هم تغيير كرديم/ از اينكه دولت موقت را به عنوان "ليبراليسم" محكوم كرديم رنج مي برم/ درباره مهندس بازرگان اشتباه كردم/ مجاهدين خلق مانند خمرهاي سرخ بودند/ اطلاعات ...
 
منبع خبر:
روزنامه اعتماد
 
تاریخ: ۱۶/۰۳/۱۳۹۸