روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تقويت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسير رسانه مي گذرد
 
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز با بيان اين كه "تقويت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسير رسانه مي گذرد" گفت: رسانه ها مي توانند مسائل حوزه هاي تخصصي دانشگاهي را با بدنه جامعه به اشتراك بگذارد.
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز با بيان اين كه "تقويت ارتباط جامعه و دانشگاه از مسير رسانه مي‌گذرد" گفت: رسانه‌ها مي‌توانند مسائل حوزه‌هاي تخصصي دانشگاهي را با بدنه جامعه به اشتراك بگذارد.
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۱۹/۰۳/۱۳۹۸