روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
رئيس دانشگاه شيراز: در آغاز راه تبديل به دانشگاه نسل چهارم هستيم
 
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز گفت: اين دانشگاه در تبديل به دانشگاه نسل چهارم در ابتداي راه است و با قدمتي قريب به 70 سال بايد پوسته هاي قديمي را بشكند و از فضاي سنتي خارج شود؛ از همين رو بايد انجام پژوهش هاي مبتني بر حل مساله از طريق فرهنگ سازي و مسيريابي به شكل ويژه اي در دستور كار قرار گيرد.
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز گفت: اين دانشگاه در تبديل به دانشگاه نسل چهارم در ابتداي راه است و با قدمتي قريب به 70 سال بايد پوسته‌هاي قديمي را بشكند و از فضاي سنتي خارج شود؛ از همين رو بايد انجام پژوهش‌هاي مبتني بر حل مساله از طريق فرهنگ‌سازي و مسيريابي به شكل ويژه اي در دستور كار قرار گيرد.
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۹۸