روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
مرحله منطقه اي جشنواره قرآن و عترت دانشجويان حذف شد/ قم؛ ميزبان مرحله كشوري
 
گروه فعاليت هاي قرآني ــ معاون فرهنگي ـ دانشجويي دانشگاه شيراز از حذف مرحله منطقه اي سي و چهارمين دوره جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويان خبر داد و گفت: در اين دوره از جشنواره، برگزيدگان مرحله دانشگاهي به مرحله كشوري كه به ميزباني دانشگاه قم برگزار خواهد شد، راه پيدا مي كنند.
گروه فعاليت هاي قرآني ــ معاون فرهنگي ـ دانشجويي دانشگاه شيراز از حذف مرحله منطقه اي سي و چهارمين دوره جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويان خبر داد و گفت: در اين دوره از جشنواره، برگزيدگان مرحله دانشگاهي به مرحله كشوري كه به ميزباني دانشگاه قم برگزار خواهد شد، راه پيدا مي كنند.سيدمجتبي واعظي، معاون فرهنگي ـ دانشجويي دانشگاه شيراز در گفت وگو با ايكنا از فارس، با اشاره به برگزاري سي و چهارمين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشجويان در سال جاري گفت: در جشنواره سي و چهارم مرحله منطقه اي حذف شد.
وي افزود: تا جشنواره سي و سوم بعد از برگزاري مرحله دانشگاهي، مرحله منطقه اي وجود داشت و برگزيدگان اين بخش به مرحله كشوري راه پيدا مي كردند كه امسال با حذف مرحله منطقه اي برگزيدگان مرحله دانشگاهي به مرحله كشوري راه پيدا مي كنند.

اشاره به شرايط اعزام به مرحله كشوري
واعظي با يادآوري اينكه مرحله ملي ميان دانشگاه هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت برگزار مي شود، گفت: اعزام به مرحله كشوري داراي شرايط و ويژگي هاي خاصي است و هر دانشگاه هم سهميه اي دارد.
معاون فرهنگي ـ دانشجويي دانشگاه شيراز ادامه داد: دانشگاه شيراز به دليل اينكه دانشگاه برتر منطقه بوده و يك دانشگاه بزرگ محسوب مي شود در اين مرحله در هر رشته و بخش داراي 5 سهميه و مابقي دانشگاه ها كه كوچكتر هستند داراي 3 سهميه هستند.
وي اظهار كرد: در مرحله نخست يك داوري از ميان برگزيدگان مرحله دانشگاهي انجام شده و بعد از آن از هر رشته و بخش 5 نفر به دبيرخانه جشنواره كشوري كه در قم مستقر است، معرفي شده و در آنجا باز هم داوري انجام شده و در نهايت برگزيدگان براي راهيابي به مرحله كشوري انتخاب و معرفي مي شوند.

شهريورماه؛ زمان برگزاري مرحله كشوري
واعظي زمان برگزاري مسابقات مرحله كشوري را شهريورماه امسال به ميزباني دانشگاه قم اعلام كرد و گفت: اين جشنواره در بخش هاي مختلف آوايي، معارفي، پژوهشي، فناوري، ادبي و هنري برگزار مي شود.
معاون فرهنگي ـ اجتماعي دانشگاه شيراز بيان كرد: رشته هاي شفاهي شامل قرائت تحقيق و ترتيل، اذان و دعاخواني و رشته هاي معارفي و رشته هاي حفظ 5، 10، 20 جزء و كل قرآن همگي كتبي هستند.
وي از ارسال آثار برگزيدگاه مرحله دانشگاهي تا پايان خردادماه جاري به دبيرخانه كشوري جشنواره خبر داد و گفت: مرحله دانشگاهي اين جشنواره نيز در اسفندماه سال گذشته برگزار شده است كه از دانشگاه شيراز 178 نفر شركت كردند.
انتهاي پيام
منبع خبر:
خبرگزاري قرآن
 
تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۹۸