روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
دانشگاه، مسير كارآفريني دانشجويان را هموار مي كند
 
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز گفت: مأموريت اصلي دانشگاه كارآفريني نيست؛ بلكه دانشگاه بايد در حوزه آموزشي و پژوهشي مسيري را ايجاد و هموار كند كه فارغ التحصيلان بتوانند كارآفرين باشند.
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز گفت: مأموريت اصلي دانشگاه كارآفريني نيست؛ بلكه دانشگاه بايد در حوزه آموزشي و پژوهشي مسيري را ايجاد و هموار كند كه فارغ‌التحصيلان بتوانند كارآفرين باشند.
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۸