روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
دانشگاه شيراز ميزبان كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي است
 
شيراز- ايرنا- دانشگاه شيراز، دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي را خرداد 98 برگزار مي كند.
شيراز- ايرنا- دانشگاه شيراز، دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي را خرداد 98 برگزار مي كند.
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۸