روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
برگزاري كنفرانس بين المللي در دانشگاه شيراز
 
دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي خرداد ماه امسال در شيراز برگزار مي شود.
برگزاري كنفرانس بين المللي در دانشگاه شيرازبه گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شيراز، قاسم سليمي دبير اجرايي كنفرانس بين المللي در دانشگاه شيراز گفت: دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي با هدف آشنايي با آخرين دستاورد هاي پژوهشي داخلي و خارجي و با همكاري مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 22 خرداد ماه امسال در شيراز برپا مي شود.

وي بيان كرد: دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي، در چهار محور اصلي مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، نقش سياستگذاري، دنياي مجازي و فناوري هاي نوين برگزار مي شود.

سليمي تصريح كرد: 130 چكيده مقاله دريافت شد كه پس از بررسي كميته علمي سرانجام 75 مقاله مورد پذيرش نهايي قرار گرفت.

دبير اجرايي كنفرانس بين المللي در دانشگاه شيراز با بيان اينكه اين كنفرانس با 8 سخنران كليدي داخلي و خارجي برپا مي شود، افزود: 6 ميزگرد تخصصي با عناوين ارتقاي كيفيت آموزش عالي كشور از طريق سطح بندي (دسته بندي) دانشگاه ها، ارزيابي و ارتقاي كيفيت دانشگاهي، تجربه ناتك، سياست هاي توسعه آموزشي وزارت عتف و تاثير آن بر كيفيت آموزش عالي، درس هايي از تجربه ارزشيابي آموزش مهندسي در آموزش عالي ايران، فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي با تاكيد بر پيامد هاي ياددهي و يادگيري، و ارزيابي كيفيت در حوزه علم و فناوري با حضور صاحبان نظر برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران به مديران، مدرسان و ساير دست اندركاران ژرف نگر در حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، گسترش فرهنگ كيفيت در آموزش عالي و ياري رساندن به نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاي دانش و مهارت هاي افراد ذيربط از اهداف برگزاري كنفرانس محسوب مي شود.

گفتني است، افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي 22 خرداد ماه امسال از ساعت 9 تا 11 در سالن همايش هاي بين المللي مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) برپا مي شود.
 
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۸