روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
كنفرانس «ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي» 22 خرداد در دانشگاه شيراز برگزار مي شود
 
قاسم سليمي، دبير كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي در گفتگو با دانشجو، از برگزاري دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي در خرداد ماه سال جاري به ميزباني دانشگاه شيراز خبرداد. سليمي مطرح كرد: اين رويداد بين المللي علمي با هدف ...


قاسم سليمي، دبير كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي در گفتگو با دانشجو، از برگزاري دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي در خرداد ماه سال جاري به ميزباني دانشگاه شيراز خبرداد.

سليمي مطرح كرد: اين رويداد بين المللي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاورد هاي پژوهشي داخلي و خارجي و با همكاري مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اجرا مي شود.

دبير اجرايي كنفرانس تصريح كرد: دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي، در چهار محور اصلي، مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي؛ نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي؛ دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيّت در نظام آموزش عالي و ارزيابي؛ و بهبود كيفيّت در نظام پژوهش و فناوري، برگزار مي شود.

وي گفت: 130 چكيده مقاله توسط دبيرخانه كنفرانس دريافت شد و پس از بررسي كميته علمي سرانجام 75 مقاله مورد پذيرش نهايي قرار گرفت.

سليمي خاطرنشان كرد: 8 سخنران كليدي داخلي و خارجي در اين كنفرانس به ايراد سخنراني خواهند پرداخت و 6 ميزگرد تخصصي با عناوين، ارتقاء كيفيت آموزش عالي كشور از طريق سطح بندي (دسته بندي) دانشگاه ها، ارزيابي و ارتقاء كيفيّت دانشگاهي: تجربه ناتك، سياست هاي توسعه آموزشي وزارت عتف و تاثير آن بر كيفيت آموزش عالي، درس هايي از تجربه ارزشيابي آموزش مهندسي در آموزش عالي ايران، فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي با تاكيد بر پيامد هاي ياددهي و يادگيري، و ارزيابي كيفيت در حوزه علم و فناوري؛ با حضور صاحبان نظر برگزارمي شود.

عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز تاكيد كرد: تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران به مديران، مدرسان و ساير دست اندركاران ژرف نگر در حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، اشاعه فرهنگ كيفيت در آموزش عالي، و ياري دادن به نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاء دانش و مهارت هاي افراد ذيربط؛ از اهداف برگزاري كنفرانس به شمار مي رود.

لازم به ذكر است، آيين افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملّي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي صبح چهارشنبه 22 خرداد 1398 از ساعت 9 تا 11 در سالن همايش هاي بين المللي مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) برگزار مي شود.
منبع خبر:
دانشجو
 
تاریخ: ۲۱/۰۳/۱۳۹۸