روابط عمومی دانشگاه شیراز
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
رئيس دانشگاه شيراز: نيازمند آغاز نهضت دانشگاه سازي در ايران هستيم
 
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز گفت: نيازمند ايجاد نهضت دانشگاه سازي در ايران هستيم و اين نهضت بايد از جايي آغاز شود. بايد قبول كرد كه دانشگاه سازي براساس استانداردهاي بين المللي در ايران شكل گيرد.
شيراز- ايرنا- رئيس دانشگاه شيراز گفت: نيازمند ايجاد نهضت دانشگاه سازي در ايران هستيم و اين نهضت بايد از جايي آغاز شود. بايد قبول كرد كه دانشگاه‌سازي براساس استانداردهاي بين‌المللي در ايران شكل گيرد.
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۲/۰۳/۱۳۹۸