روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
زمان سعي و خطا در كيفي سازي دانشگاه ها گذشته است
 
رئيس دانشگاه شيراز با بيان اينكه بعد از چند دهه توجه به كميت و توسعه فضاهاي دانشگاهي، امروز به شدت نيازمند كيفت افزايي و توجه پايدار به اين موضوع هستيم و زمان سعي و خطا در اين زمينه را نداريم .
نادگران سرپرست دانشگاه شيراز به گزارش ايسنا، علي نادگران چهارشنبه 22 خرداد در افتتاحيه دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفي نظام دانشگاهي در شيراز گفت: در مسير كيفي سازي نظام دانشگاهي راه هاي سعي و خطا را كم نرفته ايم و امروز نيازمند حركتي پايدار در اين بخش هستيم.

وي با تاكيد بر لزوم مدنظر قراردادن آمايش مراكز آموزش عالي در كنار آمايش سرزميني، توجه به همه جانبه نگري، برنامه محوري و داشتن سياستي پويا را در اين آمايش يادآور شد.

نادگران گفت: در كيفي سازي نظام دانشگاهي ايستگاه هاي مختلفي وجود دارد كه شامل شناخت و ايجاد كيفيت، بهبود و ارتقا كيفيت، ارزيابي كيفيت و پايداري مستمر كيفيت است.

رئيس دانشگاه شيراز با تاكيد براينكه از نگاه او، ارزيابي كيفيت و پايداري كيفيت، مهمترين ايستگاه در اين مسير است، گفت: ارزيابي كيفيت بايد براساس شاخص هايي در مقوله هاي آموزش، پژوهش، فرهنگي و ديگر ابعاد باشد؛ بايد توان رصد فارغ التحصيلان و چگونگي مهارت افزايي را ايجاد كرد و استمرار بخشيد.

نادگران با اشاره به اينكه تلاش ها بايد ناظر بر ايجاد دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم باشد، گفت: امروز فرصت سعي و خطا از دست رفته و ما نيازمند انتخاب مسيري درست بر مبناي ارزيابي كيفي و پايداري كيفي فعاليت هاي دانشگاهي هستيم.

وي با بيان اينكه در ايستگاه پايداري كيفيت نيز بايد كيفيت آموزش عالي، از پايداري مناسبي برخوردار باشد، لزوم بهره مندي از تجارب را يادآور شد و تاكيد كرد كه هر واحد آموزش عالي بايد از حداقل پايداري كيفي برخورار شود.

به گزارش ايسنا، دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفي نظام هاي دانشگاهي، به ميزباني دانشگاه شيراز و در محل سالن كنفرانس مركز منطقه اي علوم و فناوري، از صبح چهارشنبه و با حضور ميهماناني از سراسر كشور و برخي كشورهاي جهان آغاز به كار كرده است و تا بعد از ظهر پنجشنبه 23 خرداد ادامه خواهد داشت.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
 
تاریخ: ۲۲/۰۳/۱۳۹۸