روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
همايش بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي در شيراز
 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز فارس، اين گردهمايي علمي با همكاري مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) و دانشگاه شيراز با حضور بيش از 200 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي سراسر كشور برگزار شده است.

دبير اجرايي همايش گفت: به منظور آشنايي شركت كنندگان با آخرين دستاورد هاي پژوهشي دنيا، 6 ميهمان خارجي از كشور هاي تركيه، مالزي، نيجريه و پاكستان به ارائه مدل هاي ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي در كشور هاي خود مي پردازند.

قاسم سليمي، مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي و ارزيابي، و بهبود كيفيت در نظام پژوهش و فناوري را 4 محور اصلي همايش برشمرد.
وي افزود: كميته علمي پس از بررسي 130 چكيده مقاله ارسالي به دبيرخانه همايش، 75 مقاله را براي ارائه در اين همايش پذيرفت كه در قالب مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد.
سليمي افزود: در اين همايش دو روزه آخرين دستاورد هاي علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي در قالب 8 سخنراني كليدي و 20 مقاله شفاهي و 6 ميزگرد تخصصي ارائه مي شود.
عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران و دبير كميته دائمي همايش گفت: تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران و ديگر دست اندركاران حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، اشاعه فرهنگ كيفيت در آموزش عالي، و نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از اهداف برگزاري همايش است.
وي افزود: ملاك ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور 6 شاخص سطح علمي دانشجويان، اعضاي هيات علمي، برنامه ريزي درسي، فرآيند ياددهي و يادگيري، دانش آموختگان و نيز تجهيزات آن مركز علمي است.
 
تاریخ: ۲۲/۰۳/۱۳۹۸