روابط عمومی دانشگاه شیراز
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
شكل گيري نهاد هاي مستقلي كه كيفيت آموزش را رصد كنند در دانشگاه ها ضروري است
 
معاون توسعه مديريت و منابع استانداري فارس گفت: شكل گيري نهاد هاي مستقلي كه كيفيت آموزش را رصد كنند در دانشگاه ها ضروري است.


به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از شيراز، عبدالرضا قاسم پور در دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي با بيان اينكه دانشگاه و دانشگاهيان بايد بر آرمان هاي خود تكيه كنند، گفت: بايد براي پيشرفت و توسعه دانشگاه ارزش قائل شد و آن ها را كيفي و بالنده و پويا كرد چرا كه مسير واقعي توسعه در دانشگاه به صورت منفعل طي نخواهد شد.

وي ادامه داد: اميد ما براي بالندگي و افتخار و توسعه به مفهوم واقعي به دانشگاه و مراكز علمي و تحقيقاتي است و دولت نيز از صداي رساي دانشگاهيان استقبال مي كند و با گوش باز پذيراي سخنان آنان است.

قاسم پور تاكيد كرد: دانشجويان و اساتيد و پژو هشگران مي توانند در راستاي رونق توليد كه سياست اساسي نظام و دولت تدبير و اميد است، گام هاي مناسبي بردارند.

معاون استاندار فارس بيان كرد: دوران كميت گرايي تمام شده و امروز بايد كيفيت دانشگاه ها را از طريق آمايش آموزش عالي و مأموريت گرا كردن دانشگاه ها پيگيري كنيم؛ همچنين بازنگري در سرفصل ها و برنامه هاي آموزشي در اين حوزه ضروري است.

قاسم پور با بيان اينكه راه اندازي نهاد هاي مستقل ارزيابي كيفيت در دانشگاه ها اهميت دارد، خاطرنشان كرد: شكل گيري نهاد هاي مستقلي كه كيفيت آموزش را رصد كنند، براي بهبود وضعيت دانشگاه ها امري مهم تلقي مي شود.

معاون توسعه مديريت و منابع استانداري فارس گفت: اگر به دنبال كيفيت در دانشگاه ها هستيم بايد در برنامه ها و سرفصل هاي آموزشي و رشته ها و نيز مسائل تحقيقاتي بازنگري و بازانديشي جدي انجام دهيم.

قاسم پور با اشاره به اينكه انتظار مي رود بخشي از بار اشتغال جامعه را دانشگاه ها به دوش بكشند، عنوان كرد: اين مهم در صورتي تحقق ميابد كه دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم كه همان دانشگاه كارآفريني است عملاً تحقق پيدا كند چرا كه امروز تبديل علم به عمل يا همان تجاري سازي دانش يكي از مسير هاي مهم كمك به اشتغال است.

دبير اجرايي كنفرانس بين المللي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي گفت: اين رويداد بين المللي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاورد هاي پژوهشي داخلي و خارجي و با همكاري مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام در حال برگزاري است.

قاسم سليمي افزود: از محور هاي مهم اين كنفرانس مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي و ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام پژوهش و فناوري است.

وي گفت: 130 چكيده مقاله دريافت و پس از بررسي كميته علمي سرانجام 75 مقاله مورد پذيرش نهايي شد.

سليمي اضافه كرد: تبادل اطلاعات پژوهشي و تجربه هاي ارزيابي در آموزش عالي، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران به مديران، مدرسان و ساير ""دست اندركاران ژرف نگر"" در حوزه ارزيابي آموزش عالي، برقراري تعامل ميان پژوهشگران ايراني و بين المللي در حوزه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي، اشاعه فرهنگ كيفيت در آموزش عالي، و ياري رساندن به نهادينه كردن سيستم ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي از طريق ارتقاي دانش و مهارت هاي افراد ذيربط از اهداف برگزاري كنفرانس است.

دومين كنفرانس بين المللي و سيزدهمين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي امروز در مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) آغاز به كار كرد و تا فردا ادامه دارد.

اين رويداد بين المللي علمي با هدف آشنايي با آخرين دستاورد هاي پژوهشي داخلي و خارجي با همكاري مشترك دانشگاه شيراز و مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام برگزار شده است كه به چهار محور اصلي مباني و ديدگاه هاي نظري در ارتباط با ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي، دنياي مجازي و فناوري هاي نوين و نقش آن در ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام آموزش عالي و ارزيابي و بهبود كيفيت در نظام پژوهش و فناوري مي پردازد.
 
تاریخ: ۲۲/۰۳/۱۳۹۸