روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
تسهيل راه هاي دسترسي به حرم مهم ترين موضوع فرهنگي شيراز است
 
تسهيل راه هاي دسترسي به حرم مهم ترين موضوع فرهنگي شيراز است
ئيس شوراي فرهنگ عمومي استان فارس موضوع تسهيل دسترسي به راه هاي حرم مطهر را مهمترين موضوع فرهنگي شيراز دانست و گفت: اين موضوع از لحاظ مذهبي، فرهنگي و تاريخي براي شيراز اهميتي ويژه دارد.
تابناك فارس به نقل از ايرنا:حرم شاهچراغ (ع) در بافت فرسوده و تاريخي شيراز قرار دارد كه دست خوش آسيب هاي اجتماعي همچون اعتياد و فقر است و همين موضوع اطراف حرم را ناامن و نازيبا كرده است؛ از سوي ديگر وجود خانه هاي تاريخي ثبت ميراث فرهنگي به ويژه در يكي دو سال گذشته باعث بروز مشكلاتي هم براي ميراث فرهنگي و هم براي مجريان طرح توسعه حرم شده است.
در اسفندماه سال گذشته (1396) تخريب شبانه دو خانه سليمي به شماره ثبت 8998 و خانه منتصري به شماره 8975 واكنش شوراي شهر شيراز، شهرداري بافت تاريخي، فرمانداري، استانداري و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نيز دوستداران ميراث فرهنگي را برانگيخت. اين خانه ها طي سال هاي گذشته توسط مجري طرح توسعه حرم خريداري شده بودند و به صورت شبانه تخريب شدند.
همچنين در فروردين ماه سال جاري دبير انجمن معماران ايران به دليل ممانعت از تخريب بنايي تاريخي در بافت تاريخي اسكندريه و ضلع شرقي حرم مطهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت كه پرونده اي در اين خصوص در كلانتري عباسيه شيراز تشكيل شد.
كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در نامه اي نماينده توليت اين آستان را به جلسه كميته فرهنگي اين كميسيون فراخواند تا در اين زمينه توضيحات خود را ارائه دهد. همچنين موضوع تخريب خانه هاي تاريخي در سال 90 و 93 نيز رخ داده بود كه پيگيري هاي قضايي در خصوص هيچ يك از اين پرونده ها به ثمر نرسيده است.
وزارت راه و شهرسازي نيز در حال تدارك طرحي در ذيل طرح تفصيلي شيراز است تا بدينوسيله همه ضوابط و مقررات توسعه حرم مشخص شود و به تصويب رسد.
به دليل اهميت طرح توسعه حرم به منظور تسهيل راه هاي دسترسي به حرم مطهر احمدي و محمدي (ع) نخستين جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان فارس به رياست امام جمعه جديد شيراز به اين موضوع اختصاص يافت.
تسهيل راه هاي دسترسي به حرم مهم ترين موضوع فرهنگي شيراز است
رئيس شوراي فرهنگ عمومي استان فارس موضوع تسهيل دسترسي به راه هاي حرم مطهر را مهمترين موضوع فرهنگي شيراز دانست و گفت: اين موضوع از لحاظ مذهبي، فرهنگي و تاريخي براي شيراز اهميتي ويژه دارد.
آيت الله لطف الله دژكام شامگاه شنبه 27مردادماه با اشاره به آمار 16 ميليوني زائران حرم شاهچراغ (ع) در سال، خاطرنشان كرد: بر اين اساس به صورت متوسط روزي 40هزار نفر به زيارت اين حرم مي آيند كه اين تعداد در بعضي ايام سال دهها برابر مي شود و مرتب در حال افزايش است.
دژكام عنوان كرد: بايد امكان دسترسي براي افزايش تعداد زائران تا 30 ميليون نفر فراهم شود.
امام جمعه شيراز ضمن مقايسه قم و شيراز بيان داشت: توسعه شهر قم پس از انقلاب اسلامي رخ داده است و حرم حضرت معصومه (س) در حاشيه شهر قديمي قم قرار داشت؛ بنابراين توسعه اين حرم بسيار آسان تر از توسعه حرم شاهچراغ (ع) است كه دقيقا در وسط بافت تاريخي قرار گرفته است.
رئيس شوراي فرهنگ عمومي استان فارس با تاكيد بر اينكه ارزش هاي تاريخي و فرهنگي بايد براساس علم و هنر معماري و طراحي حفظ شود، گفت: مساحت 360 هكتاري بافت تاريخي شيراز در عين تاريخي بودن بايد زنده باشد؛ درحالي كه هم اكنون بيشتر ساكنان اين بافت ها ايراني نيستند و بسياري از خانه هاي اطراف اين مجموعه رها شده است.
وي ادامه داد: طبيعتا نگاه به شهري تاريخي به اين شكل تعبير نمي شود و اگر بناست قلب اين شهر فعال بتپد و دسترسي مردم به حرم حفظ شود و از سوي ديگر اقتصاد گردشگري را با ظرفيت سي ميليون نفر حمايت كند، بايد براي نوسازي و احياي اين بافت طراحي عظيمي صورت گيرد؛ زيرا آنچه درحال حاضر مشاهده مي كنيم با همه ابعادي كه دارد، متناسب با نيازهاي فعلي نيست.
نماينده مقام معظم رهبري در استان فارس خاطرنشان كرد: اگر مسئولان و مديران توجه به نگاه هنرمندانه را مد نظر قرار ندهند، نياز به دسترسي، خود را به شهر تحميل مي كند و تغييراتي ايجاد مي شود كه خارج از اراده ماست.
دژكام تأكيد كرد: اگر مي خواهيم اين موضوع را مديريت كنيم و به نتيجه برسيم بايد اين سوال در اذهان مديران و تصميم گيران استان به صورت جدي مطرح شود كه چگونه مي توان همه نيازهاي اطراف حرم مطهر را همزمان با حفظ وجهه تاريخي فرهنگي شهر برآورده كرد.
تدوين سند راهبردي براي توسعه حرم
استاندار فارس نيز در اين شورا بيان داشت: شيراز كانون فعاليت هاي فرهنگي و مذهبي است؛ زيرا حرم شاهچراغ (ع) از قديم در جايي شكل گرفته كه مركز تجاري و كانون پر تراكم مسكوني بوده و پس از آن، شهر نيز گرد اين حلقه توسعه يافته است.
اسماعيل تبادار تسهيل در دسترسي به ابعاد مختلف اين مركز بزرگ مذهبي را امري مهم و دراز مدت توصيف كرد و ابراز داشت: بايد برنامه هاي جامع كوتاه مدت، بلند مدت و دراز مدت به عنوان يك سند چشم انداز تدوين شود تا هر مسئولي بر اساس سياست هاي تبيين شده مسير را دنبال كند؛ ضمن آنكه بتواند بنا بر نياز هاي روز بر آن بيفزايد.
وي با بيان اينكه كارگروهي با متولي گري معاونت عمراني استانداري فارس با هدف مطالعه طرح توسعه حرم مطهر تشكيل شده تا پراكندگي مطالعات را سامان دهد، هدف از اين فعاليت ها را تدوين سند راهبردي با پرداختن به ضرورت ها عنوان كرد.
استاندار فارس بيان داشت: از چهار هزار هكتار بافت فرسوده د راستان، يك هزار و 800 هكتار بافت فرسوده در شيراز قرار دارد كه نگين اصلي آن با 360 هكتار بافت تاريخي در اطراف حرم شاهچراغ (ع) است و قطعا همه متوليان هم مي خواهند تسهيل ايجاد كنند و هم مي خواهند بافت تاريخي را حفظ كنند و هيچكس بنا ندارد بافت را بدون در نظر گرفتن نقشه جامع تخريب كند.
پيشنهاد تبديل خيابان هاي اطراف حرم به پياده راه
نايب رئيس شوراي فرهنگ عمومي استان فارس با استقبال از پيشنهادهاي يك استاد دانشگاه شيراز در اين نشست تاكيد كرد: بايد حريمي را براي حرم تعريف كنيم و در آن منطقه پاركينگ هايي احداث كنيم؛ همچنين خيابان هاي مرتبط با حرم به پياده راه هايي بدل شود كه جا به جايي در آن با ماشين هاي برقي صورت گيرد.
تبادار با بيان اينكه مشاورين اين طرح، شهرداري و نيز وزارت راه بايد در زمينه تهيه نقشه ها و طرح ها هرچه زودتر تعيين تكليف كنند، ابراز اميدواري كرد كارگروه ويژه عمراني با همكاري متوليان حرم بيش از گذشته با يكديگر همكاري داشته باشند تا شاهد بهبوديافتن اين كاركرد نسبت به گذشته باشيم.
بهره گيري از مشاور خارجي براي احياي حيات اقتصادي و اجتماعي در بافت قديم شيراز
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس در اين جلسه عنوان كرد: سازمان ميراث فرهنگي از دو سال پيش با مشاوري خارجي عقد قرارداد كرده است تا به موضوع يكپارچگي ميراث تاريخي در بافت فرسوده بپردازد.
مصيب اميري ادامه داد: در اين راستا، بازسازي سيستم جامع حمل و نقل و زنده سازي اقتصادي و اجتماعي اين بافت در دستور كار بوده است و همچنين بيش از 10 هزار پلاك بافت تاريخي ثبت شده است.
اين مقام مسئول يكي از دلايل عدم تغيير در بافت تاريخي را اقداماتي مقطعي عنوان كرد كه در گذشته صورت گرفته و مشكلاتي ايجاد كرده است.
اميري ابراز داشت: از آنجا كه راه هاي دسترسي نهايتا به حرم ختم مي شود نياز به احداث پاركينگ در اين منطقه ضرورت دارد؛ زيرا بخش بسياري از كوچه هاي اطراف به پاركينگ خودرو بدل شده است درحالي كه مسافران به دليل ناآشنايي با منطقه همچنان با مشكلات رفت و آمدي مواجه هستند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس اعلام آمادگي كرد كه با ارائه طرح هاي كارشناسي تلاش خود را در اين زمينه بيش از پيش ادامه دهد.
با كارشناسان بومي مشورت كنيد
پس از اين سخنان، نماينده ولي فقيه در استان فارس گفت: احساس اينكه اين همه كار مي كنيد، در شهر وجود ندارد.
دژكام ادامه داد: يكي از انتقادهاي وارده اين است كه از كارشناسان بومي نظرخواهي نشده است؛ گرچه حضور كارشناسي خارجي ارزشمند است، اما اگر با كارشناسان اين شهر تعامل صورت نگيرد، شاهد پيشبرد امور نيز نخواهيم بود.
وي ادامه داد: با اينكه هركس در گوشه اي كاري انجام دهد، موضوع حل نمي شود؛ بلكه اين شهر بايد بداند كه در آينده چه مي خواهد و صاحبان انديشه بايد متوجه اين موضوع باشند كه مساله حرم سوم اهل بيت مساله همه شهروندان است، نه تنها چون شهروند هستند، بلكه از آنجا كه ميزبان بسياري از زائران از سراسر جهان هستند.
دست شهرداري براي هر گونه تغيير در بافت تاريخي بسته است
در ادامه، شهردار شيراز در اين جلسه ابراز داشت: موضوع كارشناسي دقيق سال هاي سال محل بحث كارشناسان بوده است.
حيدر اسكندرپور بيان كرد: در بافت تاريخي با محدوديت هايي مواجه هستيم كه از سوي شوراي شهر اعمال شده و به تازگي نيز ابلاغ شده است.
وي با بيان اينكه بر اساس طرح تفصيلي بافت تاريخي هرگونه تغيير در گذرها منوط به تصويب شوراي شهر است؛ يعني شهرداري براي حتي براي تغييري جزئي نيز بايد از مسير هاي قانوني اقدام كند و اين ابلاغيه كاملاً دست شهرداري را براي تغييرات جزئي مي بندند.
شهردار شيراز با اشاره به اينكه طرح جامع ترافيك شيراز در دانشگاه شيراز در دست تهيه است، افزود: به دليل آماده نبودن طرح جامع ترافيك با ابلاغ طرح تفصيلي موافق نبوده ايم، هم اكنون نيز خواستار پيگيري موضوعات يادشده در كارگروهي ويژه هستيم تا يك بار ديگر اتفاقاتي كه تا امروز رخ داده، رصد و مطالعه شود و تصميمات لازم بر اين اساس گرفته شود.
ميراثي بودن برخي بناها ثابت نشده است
توليت آستان مقدس احمدي و محمدي (ع) نيز در اين نشست ابراز داشت: توسعه حرم در ابعاد مختلف ضرورت دارد كه بخشي از اين توسعه به صورت فيزيكي در مناطق معروف به 57 هكتاري در جريان است و ممكن است موانعي در اين مسير بر سر راه باشد.
آيت الله سيد علي اصغر دستغيب بيان داشت: عمده بناهاي موجود در اين منطقه بناهاي ميراثي و تاريخي است؛ البته كسي ترديد ندارد اگر بنايي واقعا ميراثي است بايد حفظ شود و ما نيز اهتمام كامل داريم به اينكه اينها به عنوان آثار ماندگار حفظ شود.
وي افزود: بخش دوم از اين بناها آنهايي است كه ميراث فرهنگي بودنشان ثابت نشده است كه اگر در اين موراد همه باهم هماهنگي كنند، مشكلات حل مي شود.
دستغيب ادامه داد: برخي از اين خانه هاي خشت و گلي مامن معتادان است و برخي از آن ها حتي مراكز فساد و منكرات برپا است. بناست اينها همچنان مانع و سد راه باشند يا براي اينها مي توان تكليفي معين كرد؟
توليت آستان شاهچراغ (ع) ابراز داشت: اگر طرح توسعه حرم از 50 سال پيش تاكنون صورت نمي گرفت، هم اكنون حرم به چه صورت بود؟ همين موضوع را بايد براي آينده نيز در نظر داشته باشيم و وضعيت آن زمان را با امروز بسنجيم.
وي با بيان اينكه كسي در بحث توسعه حرم اصرار بر تك روي ندارد، ابراز داشت: موضوع مهم اين است كه حركتي در جهت تسهيل راه هاي ورودي به حرم مطهر داشته باشيم و در اين زمينه از استاندار، شهردار، مديريت راه و شهرسازي و همه افرادي كه به نوعي در مسائل اجرايي نقش دارند، تقاضا دارم كه به اين امر اهتمام ورزند.
دستغيب با اشاره به آيه واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا عنوان كرد: حرم هاي مطهر يكي از نمادهاي دوستي با اهل بيت است كه بايد ايجادكننده وحدت و مودت باشد و مباحث توسعه و عمران حرم نبايد سبب تفرقه و سوء تفاهم شود.
آسان كردن راه هاي دسترسي به حرم شاهچراغ (ع) در حالي به عنوان دستوركار اصلي جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه به گفته معاون اجرايي اين آستان مقدس، نبود راه هاي دسترسي به مانعي فراروي حضور شهروندان شيرازي براي زيارت تبديل شده است.
حسين كياني مي گويد: وضعيت كنوني راه هاي دسترسي به حرم مطهر به گونه اي است كه زائران از مسيري كه وارد مي شوند، قادر به بازگشت از همان مسير نيستند و از اين رو، ايجاد راه هاي جديد در چهار محور را پيشنهاد كرده ايم.
پيشنهاد تغيير در خطوط قطار شهري (مترو) شيراز و ايجاد ايستگاه هايي در نزديكي حرم از ديگر مباحثي بود كه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان بدان پرداخته شد.
بايد منتظر بود و ديد كه نتيجه كارگروه هاي تخصصي با حضور متوليان امور مي تواند به راهكاري منجر شود كه به صورت همزمان، صيانت از تاريخ شهر شيراز و ايجاد راه هاي دسترسي جديد براي حرم مطهر را دنبال كند يا خير.
در اين مسير، 2 نكته طرح شده در سخنان توليت آستان مقدس مبني بر ضرورت پرهيز از تكروي در توسعه حرم و خودداري از تبديل اين موضوع به مبحثي براي تفرقه قابل توجه به نظر مي رسد كه مي تواند بستري براي دست يافتن به راهكاري مرضي الطرفين را فراهم نمايد.
منبع خبر:
تابناک
 
تاریخ: ۲۴/۰۴/۱۳۹۸