روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس
 
ايرنا-شيراز-سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس در مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد./عكس:رضا قادري
ايرنا-شيراز-سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس در مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز برگزار شد./عكس:رضا قادري

سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس سومين جشنواره مد و لباس فجر فارس
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۹۸