روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
تشكل هاي دانشجويي فارس و صدور بيانيه جديد براي اعلام برائت از بيگانگان
 
شيراز- ايرنا- از 68 تشكل دانشجويي اصلاح طلب كه بيانيه اي در انتقاد به بازداشت مهدي حاجتي عضو شوراي شهر شيراز صادر كرده بودند، تشكل هاي مستقر در فارس چهارشنبه دربيانيه اي جديد از آنچه سوءاستفاده رسانه هاي بيگانه از بخشي از بيانيه قبلي ناميدند اعلام برائت كردند.
تشكل هاي دانشجويي فارس و صدور بيانيه جديد براي اعلام برائت از بيگانگان شيراز- ايرنا- از 68 تشكل دانشجويي اصلاح طلب كه بيانيه اي در انتقاد به بازداشت مهدي حاجتي عضو شوراي شهر شيراز صادر كرده بودند، تشكل هاي مستقر در فارس چهارشنبه دربيانيه اي جديد از آنچه سوءاستفاده رسانه هاي بيگانه از بخشي از بيانيه قبلي ناميدند اعلام برائت كردند.

بيانيه پيشين 19 تيرماه 98 منتشر شد و صادركنندگان خواستار روشن شدن ابعاد حكم قضايي در مورد مهدي حاجتي عضو شوراي شهر شيراز كه اينك در زندان دوران محكوميت را مي گذراند، شدند.
در بيانيه جديدي كه تشكل هاي دانشجويي فارس چهارشنبه منتشر كردند آمده است: به دنبال انتشار بيانيه اعتراضي 68 تشكل دانشجويي اصلاح طلب سراسر كشور در انتقاد به بازداشت مهدي حاجتي عضو شوراي شهر شيراز، خبر اين بيانيه جمعي تشكل هاي دانشجويي در رسانه هاي مختلف بازتاب چشمگيري يافت.
اين تشكل ها افزودند: متأسفانه در اين ميان، برخي رسانه هاي فارسي زبان خارج از كشور و در رأس آن صداي آمريكا، ضمن پوشش دادن خبر اين بيانيه، با مطرح كردن مسأله اي كه در اين بيانيه مطرح نشده بود، اقدام به وارونه نمايي مطالب مندرج در اين بيانيه و تحت الشعاع قرار دادن اين كوشش جمعي دانشجويي كردند.
در بيانيه آمده است: جمعي از تشكل هاي امضا كننده اين بيانيه ضمن محكوم نمودن هرگونه سو استفاده از انتشار خبر اين بيانيه و مانور غير واقعي برخي رسانه هاي فارسي زبان خارجي بر مساله بهائيت، اعلام مي داريم كه موارد و جزئيات اشاره شده در بيانيه 68 تشكل دانشجويي اصلاح طلب سراسر كشور كاملاً مشخص بوده و نه تنها در اين بيانيه به مساله مورد ادعاي اين رسانه ها هيچ اشاره اي نشده است، بلكه اعتراض به بازداشت و زنداني كردن عضو شوراي شهر شيراز از زاويه هاي ديگري مورد بحث و اعتراض تشكل هاي امضا كننده قرار گرفته است.
اين بيانيه حاكي است: بر خود لازم مي دانيم بار ديگر، ضمن اعلام حمايت از تلاش هاي صادقانه، اقدامات و عملكرد قابل تحسين و ضد فساد مهدي حاجتي، اعتراض خود را به زنداني كردن اين عضو جوان شوراي شهر شيراز بيان داشته و در عين حال، اعلام برائت خود را از هرگونه سو استفاده خبري راديوها و تلويزيون هاي بيگانه از اين كوشش مدني اعلام داريم. هم چنين، صراحتاً بيان مي كنيم كه دفاع از حقوق شهروندي تمام شهروندان ايراني از جمله حقوق مدني و سياسي مهدي حاجتي را وظيفه خود مي دانيم و بر پي گيري حقوق اساسي شهروندان و هم چنين اقليت هاي مذهبي شناخته شده در قانون اساسي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصرار داريم.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز، انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز، انجمن اصلاح طلب اميد ايران دانشگاه آزاد شيراز، انجمن اسلامي وفاق و توسعه دانشگاه فسا، انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي جهرم، تشكل مستقل قلم و انديشه دانشگاه سلمان فارسي كازرون و انجمن اسلامي مركز آموزش عالي استهبان اين بيانيه را امضا كرده اند.
مهدي حاجتي متولد 1358 از فعالان سياسي اصلاح طلب، نايب رئيس كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك و رئيس كميسيون حقوق شهروندي پنجم دوره شوراي شهر شيراز است.
وي 12 خرداد 98 به جرم اقدام عليه امنيت ملي روانه زندان شد تا يكسال محكوميت خود را سپري كند.
حاجتي همچنين محكوم به 2 سال تبعيد در استاني ديگر شده است.
6113 /1876
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۶/۰۴/۱۳۹۸