روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
مشاور وزير علوم: دستگاه هاي نظارتي استقلال دانشگاه ها را بپذيرند
 
شيراز- ايرنا- مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شيراز آشنايي بيشتر دستگاه هاي نظارتي با قوانين خاص دانشگاه ها را خواستار شد و گفت: انتظار است اين دستگاه ها، استقلال دانشگاه ها را بپذيرند.
مشاور وزير علوم: دستگاه هاي نظارتي استقلال دانشگاه ها را بپذيرند شيراز- ايرنا- مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شيراز آشنايي بيشتر دستگاه هاي نظارتي با قوانين خاص دانشگاه ها را خواستار شد و گفت: انتظار است اين دستگاه ها، استقلال دانشگاه ها را بپذيرند.

مسعود شمس بخش در نشست مشترك اعضاي هيأت رئيسه دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي شيراز با بيان اينكه سياست وزارت علوم واگذاري اختيارات به دانشگاه هاي بزرگ است، گفت: براي تحقق اين مهم، بازتعريف دانشگاه و تعريف سطوح اختيارات هر دانشگاه بر اساس جايگاهي كه دارد، ضروري است.

بنا بر گزارش دريافتي از دانشگاه شيراز، مشاور وزير علوم افزود: از نظر قانوني، اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها بسيار وسيع است ولي مشكل آنجاست كه برخي دستگاه هاي نظارتي با اين قوانين آشنا نيستند.

وي ادامه داد: اين دستگاه ها، دانشگاه را با توجه به قوانين عمومي كشور بررسي مي كنند؛ درحاليكه دانشگاه ها از قوانين خاص خود تبعيت مي كنند.
شمس بخش تاكيد كرد: در زمينه جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي افراد نخبه از شركت در فراخوان مستثني شده اند تا شرايط براي حضور اين افراد در دانشگاه ها تسهيل شود.
وي اظهار داشت: آئين نامه ارتقا و ترفيع، ابزاري در دست دانشگاه هاست تا به وسيله آن بتوانند به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي جهت دهند.

دانشگاه هاي بزرگ مي توانند سهم مصاحبه را در قبولي دانشجويان افزايش دهند
مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: با توجه به مصوبه مجلس، دانشگاه ها براي سنجش و پذيرش دانشجو از قوانين پيروي مي كنند؛ اما در موارد مشخص و براي دانشگاه هاي بزرگ مي توان سهم و درصد مصاحبه در قبولي دانشجو را افزايش داد و به شرايط اختصاصي داوطلبان توجه بيشتري كرد.
وي با اشاره به موضوع تجميع دانشگاه ها خاطر نشان كرد: در دانشگاه هاي كشورهاي توسعه يافته مثال هاي متعددي از تجميع داريم و بايد فرهنگ سازي شود كه تجميع در بلندمدت به نفع ماست.
شمس بخش ادامه داد: تجميع براي اين نيست كه زير يك تابلو برويم، بلكه هدف آن همكاري، هماهنگي و تعامل است.
وي اظهار داشت: نيروها با اعمال تجميع متمركز خواهند شد و باعث رشد بيشتر دانشگاه ها مي شوند.
مشاور وزير علوم در اين باره توضيح داد: براي مثال دانشگاه هاي متعددي در شهر شيراز فعال هستند كه از جمله آنها دانشگاه شيراز، صنعتي شيراز، دانشگاه هنر و … است و هريك از اين دانشگاه ها در راستاي مأموريت خود عمل مي كنند و با همكاري بين آنها هم افزايي صورت مي گيرد و تأثيرگذاري آنها افزايش مي يابد.

رئيس دانشگاه شيراز نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت استقلال دانشگاه ها بيان داشت: فلسفه وجودي هيأت امناي دانشگاه ها استقلال نسبي و افزايش اختيارات دانشگاه ها بوده است و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد به سمت استقلال واقعي دانشگاه ها حركت كند.
حميد نادگران افزود: مي توان اين اختيار را به دانشگاه هاي بزرگ داد كه خودشان بتوانند برخي از دانشجويان برتر و استادان توانمند را جذب كنند.
رئيس دانشگاه شيراز گفت: برخي سازمان هاي نظارتي به نحو غيرقابل تحملي در مسائل دانشگاه دخالت مي كنند و بسياري از وقت و انرژي دانشگاه صرف پاسخگويي به آنها مي شود.
نادگران ناآشنايي برخي كارشناسان اين سازمان ها از قوانين دانشگاه را دليل بروز مشكلات دانست و خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي شود در سطح ملي، نشست هاي مشتركي با مسئولان اين سازمان ها و مسئولان وزارت علوم برگزار شود و آگاهي بخشي صورت گيرد.

9885 / 2027
منبع خبر:
ايرنا
 
تاریخ: ۲۶/۰۴/۱۳۹۸