روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
آئين نامه ارتقا و ترفيع؛ ابزاري در راستاي جهت دهي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها
 
دكتر مسعود شمس بخش، مشاور وزير علوم و مديركل دفتر وزارتي، در نشست مشترك اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي شيراز گفت: آيين نامه ارتقا و ترفيع، ابزاري در دست دانشگاه هاست تا به وسيله آن بتوانند به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي جهت دهند.
آئين نامه ارتقا و ترفيع؛ ابزاري در راستاي جهت دهي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت علوم به نقل از دانشگاه شيراز، دكتر شمس بخش، در اين نشست كه در سالن كنفرانس دفتر رياست دانشگاه شيراز برگزار شد، گفت: سياست وزارت علوم، واگذاري اختيارات به دانشگاه هاي بزرگ است. اما براي تحقق اين مهم، بازتعريف دانشگاه و تعريف سطوح اختيارات هر دانشگاه بر اساس جايگاهي كه دارد؛ ضروري است.
مشاور وزير علوم افزود: از نظر قانوني، اختيارات هيئت امناي دانشگاه ها بسيار وسيع است ولي مشكل آنجاست كه برخي دستگاه هاي نظارتي با اين قوانين آشنا نيستند.
وي ادامه داد: اين دستگاه ها، دانشگاه را با توجه به قوانين عمومي كشور بررسي مي كنند و اين درحالي است كه دانشگاه ها داراي قوانين خاص مي باشند و بايد بر اساس همان قوانين خاص تطبيق داده شوند.
دكتر شمس بخش تاكيد كرد: در زمينه جذب و استخدام اعضاي هيئت علمي، افراد نخبه از شركت در فراخوان مستثني شده اند تا شرايط براي حضور اين افراد در دانشگاه ها تسهيل شود.
وي اظهار داشت: آيين نامه ارتقا و ترفيع، ابزاري در دست دانشگاه هاست تا به وسيله آن بتوانند به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي جهت دهند.
مدير كل دفتر وزارتي وزارت علوم، گفت: با توجه به مصوبه مجلس، دانشگاه ها براي ""سنجش و پذيرش دانشجو"" از قوانين پيروي مي كنند، اما در موارد مشخص و براي دانشگاه هاي بزرگ مي توان سهم و درصد مصاحبه در قبولي دانشجو را افزايش داد و به شرايط اختصاصي داوطلبان توجه بيشتري كرد.
وي به بحث تجميع نيز اشاره كرد و افزود: در دانشگاه هاي كشورهاي توسعه يافته مثال هاي متعددي از تجميع داريم و بايد فرهنگ سازي شود كه تجميع در بلندمدت به نفع ماست.
دكتر شمس بخش ادامه داد: تجميع براي اين نيست كه زير يك تابلو برويم ؛ بلكه هدف از آن همكاري، هماهنگي و تعامل است.
وي اظهار داشت: در قسمت هايي كه تجميع مي شود، نيروها متمركز مي گردند و رشد بيشتري براي دانشگاه ها صورت مي گيرد.
مشاور وزير علوم گفت: به عنوان مثال دانشگاه هاي متعددي در شهر شيراز فعال هستند كه از جمله آنها، دانشگاه شيراز، صنعتي شيراز، و دانشگاه هنر است و هر كدام از اين ها در راستاي ماموريت خود عمل مي كنند و با همكاري بين آنها هم افزايي صورت مي گيرد و تاثيرگذاري آنها افزايش مي يابد.
دكتر حميد نادگران، رئيس دانشگاه شيراز نيز در اين نشست با تاكيد بر ضرورت استقلال دانشگاه ها گفت: فلسفه وجودي هيئت امنا دانشگاه ها براي استقلال نسبي و افزايش اختيارات دانشگاه ها بوده و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد به سمت استقلال واقعي دانشگاه ها حركت كند.
وي افزود: حداقل مي توان اين اختيار را به دانشگاه هاي بزرگ داد كه خودشان بتوانند برخي از دانشجويان برتر و استادان توانمند را جذب كنند.
رئيس دانشگاه شيراز گفت: برخي سازمان هاي نظارتي به نحوه غيرقابل تحملي در مسائل دانشگاه دخالت مي كنند و بسياري از وقت و انرژي دانشگاه صرف پاسخ.گويي به آنها مي شود.
دكتر نادگران، ناآشنايي برخي كارشناسان اين سازمان ها از قوانين دانشگاه را دليل بروز مشكلات دانست و خاطر نشان كرد: پيشنهاد مي شود در سطح ملي، نشست هاي مشتركي با مسئولان اين سازمان ها و مسئولان وزارت علوم برگزار شود و آگاهي بخشي صورت گيرد.
رئيس دانشگاه شيراز پيشنهاد كرد: به منظور تعامل و همكاري بيش از پيش ميان دو دانشگاه شيراز و صنعتي شيراز، نشست هاي تخصصي و كارگروه هاي تخصصي تشكيل شود و اين ارتباطات استمرار يابد.
دكتر محمد مهدي علويان مهر، رئيس دانشگاه صنعتي شيراز نيز در اين نشست، بر ضرورت مفاهمه در سطوح بالا تاكيد كرد و گفت: همكاري نزديك دو دانشگاه شيراز و صنعتي شيراز در زمينه هاي ملي و بين المللي، مي تواند زمينه ساز اعتماد و گسترش فعاليت ها شود.
در ادامه اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي شيراز، درخصوص گسترش فعاليت هاي مشترك، بهبود فعاليت ها و ارتقاي جايگاه دانشگاه ها به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
ل.م 54/ ع.ع 57
 
تاریخ: ۲۷/۰۴/۱۳۹۸