روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
انتصاب مدير آينده پژوهي بانك پارسيان
 
فصل اقتصاد - دكتر كورش پرويزيان مدير عامل بانك پارسيان دكتر مهدي فراهاني را به سمت مدير آينده پژوهي و تحقيقات بانكداري اسلامي منصوب كرد.
انتصاب مدير آينده پژوهي بانك پارسيان

فصل اقتصاد - دكتر كورش پرويزيان مدير عامل بانك پارسيان دكتر مهدي فراهاني را به سمت مدير آينده پژوهي و تحقيقات بانكداري اسلامي منصوب كرد.

به گزارش فصل اقتصاد، دكتر مهدي فراهاني درجه دكتري اقتصاد خود را از دانشگاه شيراز اخذ نموده و از جمله سوابق پژوهشي ايشان مي توان به، برگزيده پژوهشگر برتر كشور در سال 1393، تاليف و ترجمه كتاب و تدوين ده ها مقاله علمي و پژوهشي داخلي و خارجي، ارائه مقالات در همايش هاي داخلي و خارجي، راهنمايي و مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و ارائه تنها نظريه نرخ بهره سايه اي در اقتصاد ايران اشاره كرد.
آخرين سمت اجرايي اين استاديار دانشگاه در بانك پارسيان رئيس اداره پژوهش و مطالعات بانكداري اسلامي بوده است.
منبع خبر:
فصل اقتصاد
 
تاریخ: ۱۵/۰۵/۱۳۹۸