روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
همسايگان هتل آسمان همچنان درخطر هستند
 
محمد شبيري- گروه خبر
رئيس كميسيون عمران، حمل ونقل وترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز با اعلام اين كه محله اطراف هتل آسمان شيراز هنوز براي ساكنان منطقه ايمن سازي انجام نشده، گفت: تا اطلاع ثانوي ساكنان منطقه از بازگشت به منازل خود، خودداري كنند، زيرا اقدامات ايمن سازي هتل انجام نشده و منطقه نا ايمن است.
نواب قائدي در گفت وگو با خبرنگار شيراز نوين با بيان اين كه در همان ساعات اوليه كارگروهي متشكل از كارشناسان شهرداري، دانشگاه شيراز و نظام مهندسي تشكيل شده تا ظريب پايداري طبقات بررسي شود، اظهارداشت: براي احتمال هرگونه تخريب و ياريزش وناامن بودن منطقه تا اعلام نظر قطعي كارشناسان، منطقه مسدود و به ساكنان اعلام شده تا از سكني در منازل اطراف هتل خود پرهيز داشته باشند.
وي با اشاره به اين كه حرارت بسيار بالاي آتش سوزي در طبقات زيرين اين هتل به اسكلت صدماتي وارد كرده است، افزود: براي اقدامات پيشگري از هرگونه خطرات احتمال در اين نوع ساختمان و يا ديگرساختمان هاي شبيه اين سازه دو كارگروه عمران و حمل ونقل در شورا تشكيل و قرار است با استفاده از نظرات كارشناسان اقدامات پيشگيرانه به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شود.
اين عضو شورا مهم ترين اولويت را براي رسيدگي به اين پرونده را اقدامات ايمن سازي براي هتل آسمان شيراز توصيه كرد وگفت: پس از اقدامات پيشگرانه وايمن سازي قرار است پرونده هتل آسمان به صورت ويژه در شورا مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه آن اطلاع رساني خواهد شد.
قائدي ارتفاع اين هتل را 68 متر با 21 تا 23 طبقه اعلام كرد و اظهارداشت: در ابتداي امر اين هتل مجوز سه طبقه را دريافت ودر هر دوره مسئوليتي، مجوز آن افزايش يافته كه در دوره قبلي مسئوليت شهرداري تعدادي از اطبقات اين هتل تخريب شد.
رئيس كميسيون عمران، حمل ونقل وترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز با بيان اين كه به گفته عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي شيراز در بررسي هاي اوليه احتمال آسيب جدي به ساختمان هتل در حال ساخت شيراز اندك است، افزود: تغيير شكل هاي احتمالي سازه، كاهش مقاومت آن و ميزان پايداري بررسي و در صورت تأييد آسيب جدي به ساختمان قرار است پس از نظرات دقيق كارشناسان اعلام وصادر شود.
 
تاریخ: ۱۵/۰۵/۱۳۹۸