روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
انتخابات برنج كاري را در فارس افزايش مي دهد!
 
انتخابات برنج كاري را در فارس افزايش مي دهد!
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به تصويب قانون ممنوعيت كشت برنج و عدم پشتيباني دولت از شالي كاراني كه عرف كشت برنج را رعايت نمي كنند، گفت: متأسفانه شاهد هستيم كه در سال منتهي به انتخابات، در بسياري از مناطق فارس حتي در منطقه اي مانند كوهمره سرخي نيز برنج كاشت شده است.
تابناك فارس به نقل از ايلنا:علي اكبري همزمان با آغاز هفته خبرنگار با اشاره به اينكه تأمين حقابه تالاب ها در برنامه ششم توسعه جزو قانون مصوب است و دولت بر اساس قانون برنامه ششم ملزم شده است كه حقآبه تالاب ها را مديريت كند، گفت: واقعيت اما آن است كه ديگر آبي وجود ندارد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: در اين شرايط ديگر آبي جريان پيدا نمي كند كه به تالاب ها و درياچه هاي فارس جريان يابد.

اكبري در ادامه با اشاره به اينكه در دو استان چهارمحال و بختياري و اصفهان نيز مشكل مشابهي وجود دارد و آبي كه بايد در زاينده رود جريان يابد، صرف كشاورزي و باغداري شده است، بيان كرد: اگر امسال اين بارندگي رخ نداده بود، وضعيت درياچه اروميه نيز تغيير چنداني نكرده بود، چراكه تأمين آب براي حقابه درياچه ها و تالاب ها در كل كشور مشكل شده است.

مشكلات آب به خاطر مديريت اشتباه در منابع آب است

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه بخشي از مشكل آب به دليل خشكسالي است، اما بخش بزرگ تر آن به سبب عدم مديريت صحيح منابع آبي است، گفت: ما در مديريت منابع آب در دهه هاي گذشته غفلت كرديم و از رويه هايي استفاده كرديم كه امروز جامعه تاوان آن را پس مي دهد.

نماينده شيراز در مجلس سپس با اشاره به اينكه درياچه بختگان پس از اروميه دومين درياچه بزرگ كشور است، افزود: براي احياي بختگان رديف بودجه تعيين شده است و دانشگاه شيراز و صنعتي شيراز نيز وظيفه مطالعات احياي آن را بر عهده گرفته اند و پس از ارائه گزارش نهايي اين مطالعات، بايد به سمت اجرايي كردن اين راهكارها پيش برويم.

نماينده شيراز در مجلس يكي از دلايل كاشت برنج در شرايط كنوني را عدم اعتماد كشاورزان به دولت در تحقق وعده هاي خود درباره حق نكاشت و... عنوان مي كند و افزود: نظارت ها بايد از سوي دستگاه هاي محلي استان صورت بگيرد، اما اين نظارت ها عملا به صدور بخشنامه يا گاه نيز حضور فيزيكي منجر به درگيري با شالي كاران منجر شده است؛ در حالي كه بايد بين جامعه كشاورزان و دولت اعتماد متقابل وجود داشته باشد و دولت به وعده هاي خود در قبال كشاورزان و برنج كاران بهتر عمل كند تا اين اعتماد از طرف كشاورزان به دولت احيا شود.

علي اكبري عضو فراكسيون اميد

نماينده شيراز در مجلس با اشاره به انتخابات پيش رو گفت: با توجه به اينكه موج هايي كه در هفته و روزهاي آخر انتخابات ايجاد مي شود تاثير بسيار بالايي در نتيجه انتخابات دارد بنابراين حضور مردم در صندوق هاي راي از مهم ترين موضوعاتي است كه بايد به آن توجه كرد.

عضو فراكسيون اميد در ادامه به نقش مهم رسانه ها در مشاركت مردم در انتخابات تاكيد كرد و افزود: بازسازي اعتماد در ميان مردم باعث مي شود كه رفتار و رويكرد مردم در انتخابات تغيير كند و در نهايت به مشاركت حداكثري بيانجامد.

نماينده شيراز در مجلس با اشاره به اينكه مطرح شدن موضوع بازگشت و شفاف سازي اموال نامشروع نمايندگان از موضوعات مهم مد نظر نمايندگان اصولگرا و اصلاح طلب بود گفت: با بررسي از ليست نمايندگاني كه موافقان اين طرح بودند متوجه مي شويم چند نفر از نمايندگان اصولگرا هم موافق اين طرح هستند.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه حدود 6 ماه است كه واكسن هاي دامي در گمركات مانده است ادامه داد: مشكلات موجود اجازه ترخيص و ارسال را به اين دارو ها نمي دهد.

نماينده شيراز در مجلس با اشاره به اينكه بررسي و ساز و كار انتخابات آينده به صورت رسمي هنوز در دستور كار فراكسيون اميد قرار نگرفته است افزود: اگرچه صحبت هايي در گوشه و كنار براي انتخابات آينده مطرح مي شود اما احتمال دارد كه در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ارائه ليست در دو جناح سياسي اصلاح طلب و اصوگرا خيلي تاثير گذار نباشد.

اكبري با بيان اينكه حل مسائلي مانند حصر و... مي توانست جامعه را به يك تعادل برساند ادامه داد: حل شدن اين موضوعات سبب بهبود در بسياري از مسايل مي شود چرا كه نياز نبود در يك مقطع زمان وقت زيادي را هزينه اين موضوعات كنند.

عضو فراكسيون اميد با بيان اينكه وجود دلالان و افزايش فعاليت آنها در جامعه بيانگر نقش كمرنگ مشاركت مردم در جامعه است افزود: در شرايط فعلي و جهت مبارزه با بسياري از نابساماني ها نظارت نبايد تنها توسط نهاد هاي مربوطه و دولت انجام شود چرا كه مشاركت مردم در اين بخش مي تواند باعث كنترل بسياري از نابساماني ها و آشفتگي در بازار و جامعه شود.
منبع خبر:
تابناک
 
تاریخ: ۱۵/۰۵/۱۳۹۸