روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
انتشار كتاب ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهاني
 
انتشار كتاب ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهاني

كتاب "ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهاني"، اثر جواد دهقانيان و صديقه جمالي منتشر شد.

به گزارش ايسنا منطقه فارس، كتاب ردپاي سعدي شيرازي در سرگذشت حاجي بابا اصفهاني، به تازگي توسط انتشارات نويد، با همكاري دانشگاه شيراز، زير نظر قطب علمي پژوهش هاي فرهنگي ادبي فارس به چاپ رسيده است.

همان طور كه از نام كتاب بر مي آيد پديدآورندگان اين اثر، جواد دهقانيان عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان و صديقه جمالي، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز، تلاش كرده اند كه تاثير سعدي را بر نثر عصر قاجار بررسي كنند .

اين كتاب در 280 صفحه و سه فصل عمده تدوين شده است؛ فصل اول كتاب، به گلستان سعدي و ويژگي هاي سبكي و زباني آن اشاره مي كند.

فصل دوم اين اثر به سرگذشت حاجي بابا اصفهاني و نثر دوره ي قاجار و جايگاه ادبي و اجتماعي اين كتاب در تاريخ ادبيات ايران و جهان اختصاص يافته است.

به گزارش ايسنا، در فصل سوم كه به مقايسه تاثيرپذيري نثر ميرزاحبيب و تاثيرگذاري گلستان سعدي بر سرگذشت حاجي بابا اصفهاني مي پردازد.

نويسندگان با رويكردي بينامتني به اين دو كتاب، سازوكار اقتباس ميرزا حبيب از آثار سعدي را در حوزه ي زبان و سبكِ بيان از وجوه مختلف بررسي كرده اند.

انتهاي پيام انتهاي پيام
منبع خبر:
جماران
 
تاریخ: ۱۹/۰۵/۱۳۹۸