روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
نابودي فضاهاي خاطره انگيز شيراز در گذر زمان
 
معاون معماري و شهرسازي شهرداري شيراز معتقد است كه طي سال هاي گذشته فضاهايي كه يادآور خاطرات بوده را نتوانستيم در اين كلان شهر حفظ كنيم و عموماً آنان را از دست داده ايم.
به گزارش ايسنا منطقه فارس، جواد بهادري در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه اجازه نداريم در طراحي شهري فضاهاي شهري را كه خاطرات جمعي مردم در آن نهفته است، را تخريب كنيم.
وي همچنين با بيان اين كه هويت مردم در شهرهاي بزرگ گم شده، افزود: شهرداري شيراز به دنبال خلق فضاهايي است كه مردم هويت گمشده خود را پيدا كنند.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري شيراز خاطرنشان كرد: در طراحي شهري بايد هزينه كرد و فضاهايي كه خاطرات جمعي مردم در آن نهفته است را احيا كنيم.
بهادري همچنين از آغاز مطالعات احياي مجموعه زنديه خبر داد و گفت: جهت اجرا و بازآفريني اين طرح، فضايي به وسعت 13 هكتار در قلب شهر شيراز پيش بيني شده است.
وي عنوان كرد: ميدان توپخانه كه در بخشي از اين محور قرار دارد در حال حاضر به پارك تبديل شده كه در گذشته در مجاورت اين ميدان، دبيرستان شاپور كه بخشي از خاطرات مردم بود، قرار داشت كه متأسفانه تخريب شده است.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري شيراز در بخشي از سخنانش با اشاره به اين كه تيمي 11 نفره در حال بررسي تكليف هتل نيمه كاره آسمان هستند، گفت: اين تيم در حال بررسي وضعيت پايداري سازه، نوع كاربري است و ديگر مسائل نيز مورد بررسي قرار مي گيرد و طي چند روز آينده نتيجه را اعلام خواهند كرد.
بهادري گفت: تيم 11 نفره شامل كارشناساني از حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري شيراز، استانداري، سازمان نظام مهندسي، دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي است.
وي يادآور شد: در فضاي مجازي اظهارنظرهاي متفاوتي را شاهد هستيم اما ظرف چند روز آينده نتيجه به صورت رسمي اعلام و تكليف هتل آسمان مشخص مي شود.
 
تاریخ: ۲۰/۰۵/۱۳۹۸