روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
اينجا هر اتفاقي رسانه اي مي شود / ما مبصر كلاس نيستيم/ تجربه 17ماهه ام مي گويد اينجا نخبه كشي مي شود
 
رئيس دانشگاه ياسوج گفت: يكي از اين افرادي كه از قوم لر هم نبود، آمد وسط. همان روزها دانشگاه در رنكينگ ها ديده شده بود، همان موقع دانشگاه جزو ده دانشگاه برتر شده بود، ولي متاسفانه با ايجاد انحراف و بزرگ كردن چنين مسائلي اصلا كسب رتبه برتر دانشگاه ديده نشد، دستاوردهاي خوب دانشگاه ديده نشد، دوستان ...
اينجا هر اتفاقي رسانه اي مي شود / ما مبصر كلاس نيستيم/ تجربه 17ماهه ام مي گويد اينجا نخبه كشي مي شود

كبنا ؛احمد عريان رئيس دانشگاه ياسوج در گفت گو با كبنا گفت: دانشگاه ها بي رويه زياد شده و بر اساس نياز نبوده. بالاي 40 آموزش عالي در همين استان داريم. راه اندازي رشته بسيار سخت شده، رشته هاي هنر هم قطعاً تا 5 سال ديگر در دانشگاه آورده مي شود.
عريان ابراز كرد: يك كتابخانه جامع داريم كه تقريباً 1500 دانشجو همزمان مي توانند از اين كتابخانه استفاده كنند، خوابگاه ها هم سالن مطالعه دارند.
رئيس دانشگاه ياسوج تصريح كرد: اينجا به ما به ارث نرسيده، يك مجموعه مي آيد و مدير ديگري مي رود، همانطوري كه زندگي مان را اداره مي كنيم بايد پست مديريتي مان را اداره كنيم.
وي ابراز كرد: در مشاوره حوزه فعالي داريم، آقاي نوشادي زندگي اش را گذاشته و فعاليت هاي زيادي كرده است، از ايشان تشكر مي كنم.
كرسي هاي آزادي انديشي فعالي داشتيم
وي خاطرنشان كرد: با بسيج دانشجويي، سه تشكل رسمي فعال داريم. يك تشكل هم در مهرماه و ابان ماه فعال خواهد شد. 18 كانون فعال خواهيم داشت، 26 انجمن علمي فعال داريم. بالغ بر 3 هزار و 300 نفر دانشجوي خوابگاهي داريم كه به نسبت جمعيت دانشگاه اين تعداد خيلي زياد است. اين به دليل اين هست كه به دانشجويان دختر روستاهاي اطراف ياسوج هم خوابگاه تعلق گرفته است.
رئيس دانشگاه ياسوج بيان كرد: امسال كرسي هاي آزادي انديشي را داشتيم، موردي نبوده كه درخواست شود و دوستان مخالفت كنند. در زمينه خوابگاه مشكلات داريم و هيچگاه به وضع ايده آل نمي رسيم، هر چند خوابگاه دانشگاه ياسوج نسبت به خيلي جاهاي ديگر بهتر است.
تعداد دانشجويان دانشگاه ياسوج
وي در ادامه گفت: 31 رشته كارشناسي، 60 رشته در مقطع ارشد و حدود 30 مقطع دكتري داريم. 6 هزار و 600 دانشجوي داخلي و خارجي داريم. حدود 500 نفر دانشجوي دكتري، حدود 1500 نفر دانشجوي ارشد داريم. دانشجوهاي دختر و پسر در دانشگاه تقريباً برابر است.
وي تاكيد كرد: منبع درآمدي ما خوب نيست. قراردادهاي ما از نظر مالي به 5 برابر رسيده ولي بايد به 10 برابر افزايش پيدا كند. از خيرين، معاونين مختلف و ظرفيت هاي مختلف استفاده كرديم. آقاي دكتر ارژنگ عضو هيئت علمي اينجا بودند و به اختيار خودشان منتقل شدند، مثلاً من هم الان عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز هستم اگر بخواهم متقاضي اينجا باشم بايد شرايط امروز را داشته باشم.
وي در ادامه گفت: شرايط هيئت علمي بودن اين است كه كارشناسي زير 16، كارشناسي ارشد زير 17 و دكتري زير 18 نباشد. دانشگاه بايد سطح a باشد، بايد در آن رشته تخصصي نياز به هيئت علمي باشد. براي يك دانشگاه معمولي ممكن است 150 تا 200 ميليون براي عضو هيئت علمي پرداخت شود، ما بايد بر اساس منابع مالي دانشگاه عضو بگيريم، از بيرون كسي هزينه اي به ما نمي دهد.
تاكيد وزارت علوم بر رشته هاي درآمدزا است
عريان ابراز كرد: سالي 15 نفر عضو هيئت علمي نمي گيريم، بيش از 500 نفر متقاضي مي شوند. وزارت علوم تاكيدش بر اين است كه رشته هايي كه درآمدزا باشند، رشته هايي كه با جامعه مرتبط باشند، رشته هايي كه مسائل فرهنگي را حل و فصل كنند، رشته هاي انساني قراردادهاي زيادي دارد. ولي رشته بايد بتواند خودش را اداره كند، ما رشته هايي را رشد مي دهيم كه بتوانند خود را اداره كنند. هر كسي هم كه متقاضي است استاد تمام است. اينجا اساتيد سطح اولي داريم.
اينجا هر اتفاقي رسانه اي مي شود
عريان گفت: دانشگاه شيراز ممكن است از 90 نفر متقاضي يك نفر پذيرفته شود هيچ چيزي هم رسانه اي نمي شود ولي اينجا هر اتفاقي بيفتد موضع گيري مي شود و رسانه اي مي كنند. نبايد مسائل دانشگاهي را سياسي كنيم، شايد برخي ها بخواهند فعاليت سياسي كنند، ما با نگاه سياسي افراد كار نداريم. مسائل دانشگاه را به انحراف نكشانيم. اين ها در شأن خبرنگار نيست.
دكتر قائدي جزو اساتيد پراستناد در دنيا است
رئيس دانشگاه ياسوج خاطرنشان كرد: 4 هزار و 50 نفر اساتيد پراستناد در دنيا داريم. در دانشگاه ياسوج دو نفر را داريم كه جزو نيم درصد پراستناد هستند. به نظر من اين يك آسيب هست كه يك فردي 50 درصد علم يك دانشگاه را توليد كند، مثلاً بگويند دكتر عريان 50 درصد دانشگاه ياسوج را توليد مي كند اين خيلي بدرد نمي خورد. همه بايد حداقل توليد علم را داشته باشند، و ما هم يكي از آنها باشيم.
وي تصريح كرد: دكتر قائدي از شخصيت هاي علمي در سطح دنيا هستند بخصوص از نظر رفرنس دادن به مقالات ايشون، بسيار كم نظير است در ايران قطعاً جزو 5 نفر پراستناد هستند. جهت اطلاع امسال گرند آقاي دكتر قائدي را دوبرابر كرديم. مبلغ خوبي بود كه به دليل شايستگي ايشان و در رنكينگ 4 هزار و 50 نفر در دنيا قرار گرفته بود.
يكي از دلايل توسعه نيافتگي ارتباط نداشتن دانشگاه با جامعه است
وي بيان كرد: ممكن است بخواهيد با متخصصين شيمي، با جامعه شناسان، روانشناسان ارتباط داشته باشيد. يكي از دلايل توسعه نيافتگي دانشگاه اين است كه دانشگاه در دل جامعه نيست. افراد زيادي مي توانند معرفي شوند كه جامعه اين افراد را بشناسد و از تخصصشان استفاده كنند.
اعتبارات را روي هم بگذاريم مشكلات را حل كنيم
وي تاكيد كرد: از مديران فرهنگي بخواهيد، اين ها بيايند با اساتيد دانشگاه در كنار هم قرار بگيرند، مشكلات را جدي حل كنيم. از اين روش سنتي اي كه اعتبارات را مصرف مي كنيم فاصله بگيريم. بياييم همه اعتبارات را روي هم بگذاريم بگوييم اين يك مشكل يا اين سه مشكل را مي خواهيم حل كنيم. اندك بودجه هايي كه داريم را بجاي اينكه خرج جلسه و كيك و ... كنيم بگذاريم روي هم و مشكلات را حل كنيم.
ماجراي نيروهاي شركتي دانشگاه! / 80 نفر نيروي اضافي در دانشگاه داريم
عريان خاطرنشان كرد: راجع به برگشت افراد رانده شده، ما سه شركت داريم كه با دانشگاه قرارداد مي بنديم، يكي براي سلف سرويس، يكي براي فضاي سبز، يكي هم كل شبكه هاي خدماتي را اداره مي كنند. قبلاً عده اي را با عنوان شركتي گرفته بودند و در كارهاي غيرشركتي فعاليت مي كردند كه در اين زمينه دانشگاه خيلي محكوم شد.
عريان گفت: آن زمان من نبودم، همچنين اينكه وقتي يك سال قرارداد بسته شد، سال بعد آن شركت مشكلي داشته باشد قرارداد نمي بنديم. ما حدود 80 نفر نيروي اضافي داريم، از طرف ديگر براي آزمايشگاه هاي فيزيك و شيمي كسي را نداريم. از طرف ديگر 20 نفر عربي، معارف، الهيات داريم كه نمي دانم اينها را چطور و به جهت گرفته اند.
پارك فرزند دانشگاه است/ همه اين جلسات اتاق فكر هستند
وي ابراز كرد: پارك علمي و فناوري زيرنظر دانشگاه نيست، ما راه اندازي اش كرديم، فرزند دانشگاه هست ولي سازمان مستقلي است. در كنار همه دانشگاه هاي سطح ياسوج هستيم و خودمان را جدا از بقيه نمي دانيم. وضع پارك هم روز به روز بهتر مي شود. معاون وزير اخيراً چند پروژه را ديدن كردند و حمايت كرد. بودجه پارك 2 ميليارد و نيم بود، وام كم بهره درنظر گرفتند، براي دانشگاه هم 1 ميليارد درنظر گرفته شد، كه از اين مبلغ 500 ميليون تومان براي مراكز رشد درنظر گرفته شد و 500 ميليون تومان بلاعوض پرداخت شد.
عريان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دانشگاه اتاق فكري دارد گفت: اتاق فكري در اينجا سراغ ندارم، ولي جلسات برگزار مي شود و شايد همينها هم اتاق فكر باشند.
سياست ها به فرار مغزها دامن مي زنند
عريان در ادامه گفت: در مورد اينكه فرار مغزها داشتيم، گاها خودمان و سياست هايمان هم به فرار مغزها كمك مي كند، مثلاً پارسال ماليات و بيمه اعضاي هيئت علمي به شدت بالا رفت، يا اينكه حقوق هاي بالاي 5 ميليون تومان افزايشي نداشت، با وجود تورمي كه در شهر داريم. به عنوان عضو هيئت علمي مشكلات خودمان را داريم.
چطور به رتبه شانزدهم توليد علم رسيده ايم؟/ اينگونه سياست ها و رفتارها لطمه مي زنند
وي بيان كرد: من به عنوان يك فرد دانشگاهي عرض مي كنم، خود ما دانشگاه بوديم، زجر كشيديم و با شب بيداري ها به جايي رسيديم، ولي وقتي حقوق را اعلام مي كنند كه اينقدر است؛ خوب چرا جاي ديگري نرويم. من نگران هستم كه خيلي ها كه سرشان به تنشان مي ارزد با اين سياست ها دانشگاه را ترك مي كنند. چطور هست كه اين كشور در اين 40 سال بالاترين رشد توليد علم را دارد، چرا به مقام شانزدهم دنيا رسيديم، همين دانشگاهي ها بوده اند كه به اين رشد رسيديم. اين گونه رفتارها قطعاً لطمه مي زند. اگر مي خواهند رشد ادامه پيدا كند نبايد اين برخوردها را با دانشگاهي داشته باشند.
دكتر عريان درباره نماينده نهاد رهبري دانشگاه گفت: ايشون نماينده نهادرهبري كل استان هستند، جلسه اي نيست كه حضور نداشته باشند، بسيار همراه و همدل با دانشجوها هستند و دانشجوها را به خوبي مي شناسند. مجموعه خوبي از اين نظر داريم. بسياري اوقات مي خواهند به فعاليت هاي ديگرشان لطمه اي نخورد، وگرنه حضورشان در اين جلسه هم بخصوص در حوزه هاي فرهنگي اطلاعات مفيدي مي توانست به شما بدهد.
ماجراي رقص دستمال بازي در دانشگاه/ لر نبود، دانشجو نبود!
نيكدل گفت: در مورد اتفاقي كه در دانشگاه افتاد، بعد از اين اتفاق بيانيه اي هم صادر شد و موضع دانشگاه هم مشخص است، اين افراد جدا دانشجو نبودند، دانشگاه هم راضي به اين جريان نبود.
عريان در ادامه اين توضيحات مطرح كرد: دانشگاه مثل يك كشور مي ماند، يك دانشجو از بيجار، يكي از زابل مي آيد، يكي از سقز مي آيد و همه با فرهنگ هاي متفاوت و با سطوح متفاوت هستند. يكي ثروتمند است، يكي معمولي تر هست. 6 هزار دانشجوي متفاوت اينجا با هم زندگي و فعاليت مي كنند، ما كه مبصر كلاس نيستيم. يك فردي يك خطايي كرد رئيس دانشگاه حتماً بايد به صلابه كشيده شود، در همان روزها براي جاهاي ديگري هم اين اتفاقها افتاد، چون جشنواره در سطح وزارت و در سطح ملي بود.
موفقيت دانشگاه ديده نشد!
عريان در ادامه خاطرنشان كرد: يكي از اين افرادي كه از قوم لر هم نبود، آمد وسط، همان روزها دانشگاه در رنكينگ ها ديده شد، همان موقع دانشگاه جزو ده دانشگاه برتر شده بود، ولي متاسفانه با ايجاد انحراف و بزرگ كردن چنين مسائلي اصلاً كسب رتبه برتر دانشگاه ديده نشد، دستاوردهاي خوب دانشگاه ديده نشد، دوستان هم چشمشان را بستند و دنبال يك مسئله انحرافي رفتند، بجاي آنكه توانمندي هاي دانشگاه را نشان دهند. دو نفر خانم يك دقيقه و بيست ثانيه صحبت هايي كردند و اولين سؤال را درباره مسئله اي پرسيدند كه تمام شهر و مملكت و نظام رو بهم ريخت.
وي تصريح كرد: ترديد نكنيد ممكن است در دانشگاه يك معتاد هم باشد. قطعاً بزه هم هست، ممكن است مفاسد اجتماعي هم باشد. اما فضا فضاي خوبي است و از خيلي از دانشگاه ها فضاي بهتري دارد، ولي مگر مي شود 6 هزار دانشجو را كنترل كرد. مگر مي شود همه را راضي نگهداشت. ممكن است كسي با ما مشكلي داشته باشد و بخواهد دهن كجي كند. شما همه ابعاد را بايد ببينيد.
وي گفت: ما خدمت مقام معظم رهبري بوديم، من رئيس دانشگاه خليج فارس بوديم، رهبري گفت من هر مديريتي را مي پذيرفتم ولي مديريت دانشگاه كار خيلي سختي است و مديريت ويژه اي دارد.
وي در انتها گفت: خوب است اشكالات ديده شود ولي قدرداني هم تاثيردارد و كمك كننده است. تجربه 17 ماهه من در اين استان به من مي گويد شما نخبه كشي مي كنيد، خبرنگارها را نمي گويم، فضا فضاي خوبي نيست، شما بايد توقع بالايي از ما داشته باشيد ولي شايد ما نتوانيم توقعات شما را صددرصد برآورده كنيم. از دغدغه و توجه شما ممنونم.
منبع خبر:
کبنا نیوز
 
تاریخ: ۲۰/۰۵/۱۳۹۸