روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
چالش خانواده ها در تربيت جنسي فرزندان
 
تربيت تحت عنوان رشد تدريجي و هماهنگ همه استعدادهاي آدمي تعريف مي شود و در اين ميان، حوزه تربيت جنسي بخش تأثيرگذاري از تربيت است نوشته چالش خانواده ها در تربيت جنسي فرزندان اولين بار در جهان صنعت نيوز. پديدار شد.


تربيت تحت عنوان رشد تدريجي و هماهنگ همه استعدادهاي آدمي تعريف مي شود و در اين ميان، حوزه تربيت جنسي بخش تأثيرگذاري از تربيت است

جهان صنعت نيوز:  تربيت جنسي صحيح فرزندان، يكي از مهم ترين مسائلي است كه بسياري از خانواده ها در خصوص نحوه انجام آن دچار ابهامات زيادي هستند. محققان براي كمك به رفع اين مشكل، يك مطالعه پژوهشي انجام داده و ماجرا را زير ذره بين تحقيقاتي خود برده اند.

تربيت تحت عنوان رشد تدريجي و هماهنگ همه استعدادهاي آدمي تعريف مي شود و در اين ميان، حوزه تربيت جنسي بخش تأثيرگذاري از تربيت است.

باوجود اينكه سلامت جنسي از بخش هاي ارزنده تربيت جنسي به شمار مي رود، اين تنها بخش كوچكي از برنامه تربيت جنسي است و همين نكته چالش هايي را در آموزش جنسي به كودكان و نوجوانان براي والدين ايجاد مي كند. پدران و مادران نمي توانند و نبايد نسبت به مسائل و سؤالات جنسي فرزندان خود بي تفاوت باشند، چراكه بسياري از دشواري هاي جنسي بزرگ سالي، ريشه در دوران كودكي دارد.

به عقيده متخصصان، تربيت جنسي از دشوارترين بخش هاي تربيت است، چراكه ازيك طرف والدين در مورد آگاه كردن فرزندان خود در اين مسائل در هراس هستند و اين تصور را دارند كه آگاهي فرزندانشان نسبت به مسائل جنسي، باعث گمراهي آن ها خواهد شد و از طرف ديگر، حجب و حيا و شرم والدين نيز در ارائه اطلاعات جنسي به فرزندان، باعث ايجاد چالش براي آنان در اين مسئله مي شود.

سطح اطلاعات نوجوانان از مسائل جنسي، تحت تأثير عوامل متعدد و به هم پيوسته اي شامل عوامل فردي، عوامل خانوادگي، جامعه و عوامل اجتماعي قرار دارد. اما پيشگيري از كسب اطلاعات غلط توسط نوجوانان تنها از طريق افزايش آگاهي و آموزش در مدارس امكان پذير نيست و درواقع، سهم عظيمي از اين آموزش ها بايستي در خانواده صورت گيرد.

گروهي از محققان دانشگاه شيراز در خصوص اين موضوع، مطالعه اي پژوهشي را به انجام رسانده اند كه در آن، چالش هاي والدين در آموزش جنسي به فرزندان مورد بررسي و ارزيابي علمي واقع شده است.

در اين مطالعه كيفي، داده ها با استفاده از مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته فردي جمع آوري شد و سپس اين اطلاعات مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه باوجود تغييرات گسترده فرهنگي در خصوص موضوع آموزش مسائل جنسي در جامعه ايران، همچنان فرهنگ غالب در جامعه و خانواده ها، برخورد خاموش و بااحتياط شديد با اين مسائل است.

در اين رابطه، نگين بخشي، محقق گروه روانشناسي(Psychology) تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز و همكارش مي گويند: «والدين معمولاً بر اين باور هستند كه آموزش مسائل جنسي بايد با توجه به سن فرزندان صورت گيرد، اما در مورد اين كه در سنين مختلف چه مسائلي مطرح شود، نظرات متعددي وجود دارد. اما دركل عده اي باور دارند كه سن فرزندشان براي دانستن چنين موضوعاتي بسيار كم است».

اين پژوهشگران مي افزايند: «نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش اطلاعات نوجوانان در زمينه مسائل جنسي، نه تنها منجر به فعاليت هاي جنسي زودهنگام و تعدد شركاي جنسي نمي شود، بلكه تربيت جنسي كارآمد و مناسب، بيشتر به خويشتن داري و تأخير در آميزش مي انجامد و در موقعيت هاي دشوار تصميمات عاقلانه تري مي گيرند».

بر اساس يافته هاي تحقيق فوق كه در مجله «تحقيقات كيفي در علوم سلامت» منتشر شده اند، عوامل تأثيرگذار بر آموزش مسائل جنسي نشان داد كه والدين از اين كه مقابل فرزندانشان قرار بگيرند و به ندانستن بعضي مسائل اعتراف كنند، بسيار واهمه داشتند.

به بيان مجريان پژوهش مورد اشاره، لزوم برنامه هاي آموزشي رسمي و غير رسمي درباره مسائل جنسي براي دختران و پسران احساس مي شود. درواقع، ازآنجاكه بسياري از والدين به دليل شرم نابه جا يا عدم آگاهي كافي از ارائه توضيحات دراين باره خودداري مي كنند، ارائه آموزش هاي اجتماعي هم به والدين و هم به نوجوانان، اهميت دوچنداني مي يابد.
 
تاریخ: ۲۱/۰۵/۱۳۹۸