روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
اكنون زمان انجام اصلاحات پولي در كشور نيست
 
كارشناس اقتصاد در گفت و گو با علم و فناوري:
اكنون زمان انجام اصلاحات پولي در كشور نيست

جعفر قادري با اشاره به بالابودن نرخ تورم گفت: زماني انجام اصلاحات پولي مفيد و موثر خواهد بود كه نرم تورم را كنترل كرده و آن را كاهش دهند.

به گزارش خبرگزاري علم و فناوري از شيراز؛ بانك مركزي و دولت در تصميمي اعلام كردند كه طرح حذف 4 صفر از پول ملي به صورت رسمي در دولت مورد بررسي قرار گرفته است.

هيئت دولت در جلسه اي كه در تاريخ 9 مرداد ماه و به رياست حسن روحاني برگزار شد، لايحه پيشنهادي بانك مركزي جهت حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پول از ريال به تومان را به تصويب رساند. اين تصميم بعد از گذشت 24 سال به واقعيت پيوسته است.گفته مي شود اين تصميم با هدف حفظ كارايي پول ملي، تسهيل و بازاريابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي صورت گرفته اما پس از اين تصميم عده اي معتقد هستند كه حذف صفر تاثيري بر اقتصاد كشور نخواهد داشت و تغييري در متغيرهاي اقتصادي نظير تورم، بيكاري، رشد يا ركود اقتصادي، توليد، ارزش پول و قدرت خريد ندارد زيرا اين متغيرها تحت تأثير سياست هاي اقتصادي پولي، مالي و درآمدي دولت قرار داشته و متأثر از تعداد صفرهاي پول نيستند چراكه كشورهاي بسياري اين كار را انجام دادند و نتيجه خاصي حاصل نشد.

جعفر قادري، استاد و فعال اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري علم و فناوري در شيراز درمورد تاثير حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پولي از ريال به تومان گفت: اين اتفاق مي تواند هزينه چاپ و انتشار پول را كاهش داده و به علاوه هزينه مبادله يا استفاده از پول را كاهش مي دهد.وي در ادامه توضيحاتش مطرح كرد: اين مصوبه اما تاثيري بر شاخص هاي اقتصاد نظير تورم، بيكاري و توليد نخواهد داشت و تنها از حمل حجم قابل توجهي از مقدار پول توسط مردم را خواهد كاست و هزينه چاپ، نقل و انتقال را كاهش مي دهد.

قادري با بيان اينكه جهت حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پول از ريال به تومان نمي تواند تاثيري بر زندگي و معيشت مردم داشته باشد، عنوان كرد: اين اتفاقات بخشي از هزينه هاي مبادلات را كاهش مي دهد اما يك سري هزينه ها را بر جامعه تحميل خواهد كرد.

وي همچنين اضافه كرد: براي تطبيق جامعه با اين تغييرات زمان زيادي را خواهد طلبيد و اين موضوع مشكلاتي را براي افراد جامعه به ويژه افراد كم سواد و بي سواد ايجاد خواهد كرد و براي اين مسئله بايد فكري شود.

استاد اقتصاد دانشگاه شيراز درمورد نگاه دولت به تغييراتي پولي تصريح كرد: دولت در خصوص حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پولي از ريال به تومان بيشتر نگاه اصلاحاتي دارد و كم تر مباحث ديگر را دنبال مي كند.

وي پيرامون مزايا و معايب حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پولي از ريال به تومان خاطر نشان كرد: شايد اين تغييرات در هر حال لازم بود كه صورت پذيرد اما بايد توجه داشت كه زماني اين تغييرات و اصلاحات پولي مفيد و موثر واقع خواهد شد كه نرخ تورم پايين باشد.

قادري اضافه كرد: وقتي نرخ تورم بالا باشد مجدد ارزش پول ملي كشور كاهش پيدا مي كند و كاهش ارزش پول ملي، دوباره نياز اين تغيير را ايجاد مي كند و اگر قرار باشد اين موضوع مجدد تكرار شود، مشكلاتي را براي جامعه ايجاد مي نمايد.

وي نتيجه گيري كرد: با توجه به صحبت هاي صورت گرفته، اكنون زمان انجام اين تغييرات و حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پولي از ريال به تومان نيست و زماني بايد اين اتفاقات رسم بخورد كه نرخ تورم را كنترل كرده و پايين بياورند.

در پايان همچنين اضافه كرد: اگر اكنون تغييرات پولي حذف چهار صفر از پول ملي و تغيير واحد پولي از ريال به تومان صورت پذيرد، ما دوباره با تغييرات ارزش پول در كشور را خواهيم داشت كه مجدد مشكلاتي را به همراه خواهد داشت.

خبرنگار: غلامرضا طرق پيما

انتهاي پيام/
 
تاریخ: ۲۱/۰۵/۱۳۹۸