روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
ضعف بي سابقه علمي امريكا
 
تحليل آمار عرضه شده يك سال اخير مؤسسات رتبه بندي تايمز و شانگ هاي نشان از عملكرد ضعيف دانشگاه هاي امريكايي و رشد شتابان دانشگاه هاي شرقي به خصوص چين دارد. در غرب آسيا هم دانشگاه هاي ايراني در سال هاي اخير دانشگاه هاي اسرائيل، تركيه و عربستان را پشت سر گذاشته اند.
سرويس دانشگاه جوان آنلاين: تحليل آمار منتشر شده از سوي پايگاه هاي رتبه بندي شانگ هاي و كيواس از سوي مؤسسه «تاورلي» در ايتاليا هم نشان از رشد دانشگاه هاي روسيه، ايران و چين از سال 2017 تا كنون دارد.

چين، پرچمدار شرق
برخلاف اروپا، دانشگاه هاي آسيايي و حتي غرب آسيا هر ساله نتايج نظام هاي رتبه بندي را دستخوش تغيير و تحول مي كنند؛ موضوعي كه اين بار در اين رتبه بندي به چشم مي آيد، عملكرد ضعيف دانشگاه هاي امريكايي در مقايسه با چند سال اخير و در سوي مقابل پيشرفت دانشگاه هاي شرق به ويژه چين است.
امسال دانشگاه هاي امريكا بدترين عملكرد خود طي 18 سال اخير را داشته اند تا جايي كه «بن ساتر» مدير بخش تحقيقات QS نيز در اين باره صراحتاً اعلام كرده است كه «امريكا ضعف بي سابقه اي را در اين ويرايش اخير تجربه كرده است.»
چين يكي از بزرگ ترين سيستم هاي آموزش عالي را در دنيا داراست و يكي از پرجمعيت ترين كشور ها از نظر داشتن دانشجو به شمار مي رود.

21 دانشگاه برتر
نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي برتر دنيا گرچه با، اما و اگر هاي زيادي در بازه هاي مختلف ليست برترين دانشگاه هاي دنيا را اعلام مي كنند، اما در اين بين نگاهي به آخرين رتبه بندي هاي صورت گرفته در چند سال اخير نشان مي دهد رشد دانشگاه هاي شرق از جمله چين قابل توجه بوده است.
تحصيلات تكميلي در چين طي سال هاي اخير پيشرفت هاي بسياري كرده و تعداد زيادي از مؤسسات آموزشي آن توانسته اند در بالاترين رده بندي QS در سال 2019 ميلادي قرار بگيرند. نگاهي به رتبه بندي QS در سال جديد (2020) نشان مي دهد 42 دانشگاه چيني در اين رتبه بندي حضور داشتند. اين در حالي است كه امسال 40 دانشگاه، سال گذشته 39 دانشگاه و دو سال قبل 33 دانشگاه چيني در QS حضور داشتند. با اين اوصاف چين امسال 9 دانشگاه بيشتر از سال 2017 در اين رتبه بندي داشته است. سهم چين از 300 جايگاه دانشگاه هاي برتر دنيا نيز 21 دانشگاه است.

طلوع روس ها
طي پنج سال اخير 10 دانشگاه برتر چين 428هزار مقاله تحقيقاتي توليد كردند. در سال 2018 دانشگاه تسينگهوآ كه برترين دانشگاه اين كشور است، رتبه 25 جهاني و سه آسيا را كسب كرد. شش دانشگاه اين كشور در جمع 100 دانشگاه برتر دنيا قرار گرفتند كه اين تعداد در سال 2017 برابر با چهار دانشگاه بوده است. در روسيه حدود هزار دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي وجود دارد. تا پيش از سال 2012 دانشگاه هاي روسي در رتبه بندي QS، حضور چشمگيري ندارند، اما تا سال 2019 در نظام رتبه بندي QS از 14 دانشگاه به 27 دانشگاه ارتقا يافته است.
امسال (2020) نيز 25 دانشگاه روسي در اين رتبه بندي حضور دارند. 24 دانشگاه روسيه در رتبه بندي جهاني دانشگاه ها QS در سال 2018 حضور دارند كه 10 مورد آن ها بين 400 دانشگاه برتر دنيا قرار دارند. روسيه امسال (2020) 25 دانشگاه را در اين رتبه بندي داشته است.

سيطره ايراني ها در غرب آسيا
همچنين در سال هاي 2017، 2018 و 2019 به ترتيب 27، 24 و 22 دانشگاه روسي در QS حضور داشته اند. دانشگاه لومونسوف در تمام اين چهار سال اولين دانشگاه بين دانشگاه هاي چيني بوده است كه امسال رتبه 84 جهاني را از آن خود كرد.
اين دانشگاه در سال 2019 رتبه 90، در سال 2018 رتبه 95 و در سال 2017 رتبه 108 را داشته است. با اين اوصاف اولين دانشگاه روسي در QS نسبت به سال 2017 توانسته است رتبه خود را 24 پله افزايش دهد. همچنين نتايج رتبه بندي سال 2019 و 2020 QS نشان از حضور هفت دانشگاه ايراني در جمع برترين ها دارد.
در سال 2019 دانشگاه تهران با رتبه 418، دانشگاه صنعتي شريف با رتبه 428، دانشگاه علم و صنعت ايران با رتبه 502، دانشگاه نوشيرواني با رتبه 518 و دانشگاه شهيد بهشتي با رتبه 631 و دانشگاه شيراز و اميركبير با رتبه هاي 610 و 488 هستند.

سقوط انگليسي
عملكرد ضعيف دانشگاه هاي انگليس هم نشان مي دهد 66 درصد از دانشگاه هاي اين كشور جايگاه خود را از دست داده و ركورد سومين عملكرد بد خود را ثبت كردند.
به طور مثال دانشگاه كمبريج پايين ترين جايگاه خود تا كنون را به دست آورده است. اين دانشگاه امسال رتبه هفت جهاني را به خود اختصاص داد.
اين در حالي است كه سال 2019 رتبه 6، سال 2018 رتبه پنج و سال 2017 رتبه چهار را به خود اختصاص داد. با اين اوصاف كمبريج از سال 2017 تا كنون سه پله نزول كرده است. هر چند دانشگاه آكسفورد نسبت به سال گذشته يك پله ارتقا پيدا كرد.

حوزه هاي كلي رتبه بندي
پايگاه رتبه بندي كيو. اس يكي از معتبرترين نظام هاي رتبه بندي بين المللي است كه توسط مؤسسه كاكارلي سيموندز انگلستان دانشگاه هاي دنيا را رتبه بندي مي كند. روش شناسي رتبه بندي جهاني QS بر اساس دامنه گسترده اي از فعاليت هاي دانشگاهي طراحي شده است. دانشگاه ها توسط شش شاخص در قالب چهار حوزه كلي آموزش، پژوهش، قابليت جذب در بازار كار و بين المللي سازي ارزيابي مي شوند. شاخص هاي اصلي رتبه بندي جهاني QS شامل بررسي شهرت دانشگاه با وزن 40 درصد، ارزيابي كارفرمايان با وزن 10 درصد، نسبت اعضاي هيئت علمي بين المللي با وزن پنج درصد، نسبت دانشجويان بين المللي با وزن پنج درصد، ميزان استنادات به ازاي هر عضو هيئت علمي با وزن 20 درصد و نسبت اعضاي هيئت علمي به دانشجو با وزن 20 درصد است.
منبع خبر:
جوان آنلاين
 
تاریخ: ۲۲/۰۵/۱۳۹۸