روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
نگاهي به چگونگي جذب دانشجويان خارجي در كشورهاي چين و كره جنوبي
 
جعفر مهراد مؤسس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و استاد علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شيراز در گفت وگو با خبرنگار گروه علمي و دانشگاهي خبرگزاري فارس، گفت: 
كشورهاي جهان مي كوشند دانشجويان خارجي بيشتري را در موسسات آموزش عالي خود جذب كنند. براي رسيدن به اين هدف، هر يك با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارند، طرح هايي را براي جذب حداكثري به اجرا در مي آورند.
وي افزود: در اين بين، برنامه هاي كره جنوبي و جمهوري خلق چين قابل تامل است، كره جنوبي اكنون با جذب 100 هزار دانشجوي خارجي مقصد بسياري از افرادي است كه به تحصيل در اين كشور علاقه مند هستند. در عين حال، دولت كره جنوبي در پروژه تحصيل در كره جنوبي 2020 تجديد نظر كرده و اعلام داشته است كه اين كشور مايل است تعداد دانشجويان بين المللي در دانشگاه هاي خود تا 200 هزار نفر افزايش دهد.
مهراد ادامه داد: جهاني شدن موضوعي نيست كه تنها دولت و دانشگاه هاي كره جنوبي به آن علاقه مند باشد، كشورهاي اين منطقه مانند ژاپن، سنگاپور و چين نيز سياست هايي از اين نوع رادر برنامه هاي آموزش عالي خود دنبال مي كنند.
مؤسس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري اظهار داشت: چين با اعطاي بورس تحصيلي دانشجويان خارجي بيشتري را جذب مي كند. هم كره جنوبي و هم جمهوري خلق چين با توجه به توانمندي هاي اقتصادي، رقابت پذيري علمي، ديپلماسي عمومي و برنامه هاي آموزشي همواره سياست هاي جهاني شدن را ارتقا مي دهند.
وي اضافه كرد: در سال هاي اخير، آموزش عالي چين از نظر كيفيت و كميت رشد سريعي پيدا كرده است. آمارها نشان مي دهد كه در اين كشور تعداد 2631 موسسه آموزش عالي رسمي از جمله 470 كالج خصوصي وجود دارد. آمار سال 2017 حاكي از آن است كه در اين كشور بيش از 37 ميليون دانشجو به تحصيل اشتغال دارند.
 استاد علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شيراز گفت: اكنون، سياست آموزشي دانشگاه ها در جمهوري خلق چين بيشتر بر تثبيت اين موقعيت و بر ارتقا كيفيت در برنامه هاي آموزشي تاكيد دارد. در سال 2017، چين پروژه دانشگاه هاي تراز اول دوبل(از نظر ملي و بين المللي) را به منظور ارتقاي بعضي از دانشگاه ها و رشته هاي موضوعي به تراز جهاني به اجرا گذاشت. در سال 2018 نيز، وزارت آموزش اين كشور با اجراي چند برنامه تلاش كرد تا توانائي دانشگاه ها را ارتقا و وضعيت آموزش در كالج هاي چهار ساله را در تراز جهاني قرار دهد. بعلاوه، چين با سرمايه گذاري هنگفت در تلاش است به آموزش عالي در استان هاي كم توسعه يافته مركزي و غربي جان تازه اي بخشيده و از دانشگاه ها و كالج هاي محلي براي ساخت ظرفيت هاي تازه جهت توسعه برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي حمايت مي كند.

 استاد علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شيراز افزود: گزارش سالانه رتبه بندي دانشگاه ها بر حسب بين المللي سازي نظامي است كه در اين كشور به جزئيات بين المللي سازي در دانشگاه ها توجه خاصي را معطوف كرده و از اعتبار بيشتري نيز برخوردار است. اين نظام توسط مركز ارزيابي پژوهشي براي بين المللي سازي دانشگاه جيايوتونگ طراحي شده است.
مهراد گفت: اين گزارش از سال 2013 به طور سالانه منتشر مي شود. در گزارش سال 2018، تعداد 139 دانشگاه چين در جدول رتبه بندي دانشگاه ها بر حسب بين المللي سازي قرار دارد.
اين نظام، بين المللي سازي دانشگاه ها را بر اساس هفت شاخص عمده بين المللي سازي دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان، آموزش، پژوهش، مبادله فرهنگي، رويت پذيري بين المللي و هم تراز خواني رتبه بندي مي كند.

وي اضافه كرد: در اين رتبه بندي، دانشجويان شركت كننده در برنامه هاي مبادله دانشجو(اعزام و جذب دانشجو)، تعداد دانشجويان خارجي در دانشگاه، تعداد اعضاي هيات علمي با مدرك تحصيلات خرجي، برنامه هاي پژوهشي مشترك ميان دانشگاه ها و پژوهشگران بين المللي، پرديس دانشگاه هاي خارجي و بودجه سالانه براي مبادله و همكاري هاي بين المللي مورد تحليل قرار مي گيرد.
به گفته مهراد، آمار ها نشان مي دهد كه در سال 2018 ميلادي، كل دانشجويان خارجي 492 هزار و صد و هشتاد و پنج نفر بود كه از 196 كشور جهان در 1004 موسسه آموزش عالي واقع در 31 استان يا منطقه خود مختار چين به تحصيل اشتغال داشتند. در بين اين دانشجويان، تقريبا 60 درصد به قاره آسيا، 16/75 درصد به قاره آفريقا، 14/96 درصد به قاره اروپا و 7/26 درصد به آمريكا تعلق دارد. كره جنوبي با 50 هزار و ششصد دانشجو در صدر نشسته است. سپس، كشور هاي تايلند، پاكستان، هندوستان، آمريكا، روسيه و اندونزي كشور هائي هستند كه دانشجويان بيشتري را به دانشگاه هاي چين اعزام كرده اند.
وي گفت: رشد تعداد دانشجويان بين المللي كه در دوره هاي رسمي دانشگاهي ثبت نام مي كنند چشمگير است. آموزش زبان چيني انتخاب اول بسياري از دانشجويان بين المللي است.
مهراد ادامه داد: دانشگاه هاي اين كشور در رتبه بندي هاي بين المللي رتبه هاي برتر و اعتبار بيشتري را جستجو مي كنند. سرعت حضور تعداد زيادي از دانشگاه هاي چين در رتبه بندي هاي بين المللي قابل توجه است. تعداد دانشجوياني كه در دانشگاه هاي اين كشور پذيرفته مي شوند از پيش تعيين شده است و كيفيت تحصيلات دانشگاهي نيز تقريبا از يك سطح بالا تري برخوردار است.

انتهاي پيام/
منبع خبر:
خبرگزاري فارس
 
تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۳۹۸