روابط عمومی دانشگاه شیراز
شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
اخبار صنعت - تهران، ایران www.akhbaresanat.ir
- تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت
- کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی
- باید عقلانیت اقتصادی در تصمیم‌گیری سیاسی حاکم شود
- تحریم بی‌فایده ایران
- مسبب گرانی ها، عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست
- مثلت تولید، توزیع و مردم گرفتار بی عملی دولت شده است