روابط عمومی دانشگاه شیراز
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
اخبار صنعت - تهران، ایران www.akhbaresanat.ir
- حذف سفته‌بازی از بازار مسکن
- 179 جان‌باخته کرونا در ۲۴ ساعت
- روزهای بسیار سخت در انتظار آمریکا و رژیم صهیونیستی
- مردم «رییس جمهور خوب» می‌خواستند؛ آقای رییس جمهور
- تحریم ها اختیار اقتصاد را از دست دولت خارج کرده است
- رابطه تنگاتنگ فقدان شفافیت با افزایش فساد !