روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
شیرگان
هفته نامه سیرجان
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
گزارش پژوهشی
نشریه سازمان بازرسی کل کشور
www.bazresi.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مردم سیلک
هفته نامه کاشان
www.payk-sialk.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
جیم
ضمیمه هفتگی جوان خراسان
www.jeem.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir