روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد کودک
ماهنامه آموزشی تحلیلی
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
رشد معلم
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
رشد نوآموز
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اخبار آزمایشگاهی
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
www.medlabnews.ir
رشد نوجوان
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
افق تازه
ماهنامه اقتصادی اجتماعی دو زبانه
www.ofoghetaze.com
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
شیرگان
هفته نامه سیرجان
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
پیام هلال
هفته نامه داخلی هلال احمر
www.rcs.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نامه امیر
هفته نامه استان مرکزی
www.namehamir.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
رشد آموزش ابتدایی
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
رشد تکنولوژی آموزشی
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رشد جوان
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
رشد دانش آموز
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
وخارزم
نشریه داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
www.khig.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir