روابط عمومی دانشگاه شیراز
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
اخبار آزمایشگاهی
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
www.medlabnews.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
اطلاعات هفتگی
هفته نامه اطلاعات
www.ettelaat.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
شهر آوا
نشریه داخلی بانک شهر
www.shahr-bank.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قاف قلم
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
www.hamraznews.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
بازار کار
رسانه اشتغال استخدام کارآفرینی
www.bazarekar.ir
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
نامه امیر
هفته نامه استان مرکزی
www.namehamir.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نوجوانه
ضمیمه نوجوان جام جم
press.jamejamonline.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
راهبران
ماهنامه سازمان راهداری
www.rmto.ir
وخارزم
نشریه داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
www.khig.ir
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir