روابط عمومی دانشگاه شیراز
پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سرزمین پویا
هفته نامه
www.sarzaminpooya.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
شهرآرا
ویژه نامه روزنامه شهرآرا
www.shahrara.com
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
افق تازه
ماهنامه اقتصادی اجتماعی دو زبانه
www.ofoghetaze.com
صبح آمل
دو هفته نامه استان مازندران
www.sobheamol.ir
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح پارس
هفته نامه نی ریز
www.neyrizan.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
طنین قاینات
هفته نامه شهر قاین خراسان جنوبی
www.tanineqayenat.ir
ایران مهر
دوهفته نامه اجتماعی سیاسی اقتصادی
www.iranmehrnews.com
عبرت های عاشورا
دو هفته نامه انصار ولایت
www.ebratha.org
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
قهوه
ماهنامه مصور
www.ghahvehmagazine.com
بازار کار
رسانه اشتغال استخدام کارآفرینی
www.bazarekar.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
گزارش پژوهشی
نشریه سازمان بازرسی کل کشور
www.bazresi.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیام تولید
ماهنامه شرکت تولید برق قم
www.gccpp.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیام هلال
هفته نامه داخلی هلال احمر
www.rcs.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
نامه امیر
هفته نامه استان مرکزی
www.namehamir.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
چمدان
ویژه نامه سفر و گردشگری جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
حیات طیبه
هفته نامه تخصصی ولایت ایثار شهادت
www.afsaran.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
واکنش
هفته نامه گیلان مازندران قزوین
www.gilan24.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir