روابط عمومی دانشگاه شیراز
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد تکنولوژی آموزشی
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
رشد جوان
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
رشد دانش آموز
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
اخبار آزمایشگاهی
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
www.medlabnews.ir
رشد کودک
ماهنامه آموزشی تحلیلی
www.roshdmag.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
رشد مدرسه فردا
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
رشد معلم
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
رشد نوآموز
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
رشد نوجوان
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
صبح اندیشه
دوهفته نامه فرهنگی خبری استان اصفهان
بازار کار
رسانه اشتغال استخدام کارآفرینی
www.bazarekar.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
پیام هلال
هفته نامه داخلی هلال احمر
www.rcs.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
نامه امیر
هفته نامه استان مرکزی
www.namehamir.ir
تدبیر تازه
هفته نامه اقتصادی اجتماعی
www.tadbiretaze.ir
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
حرم
هفته نامه آستان قدس رضوی
www.aqr.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
دانش نفت
نشریه صنعت نفت و انرژی
www.daneshenaft.ir
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
راهبران
ماهنامه سازمان راهداری
www.rmto.ir